Vedci objavili na Marse nový kolobeh vody, ktorý ich prekvapil

01.02.2020 22:00

Vedci už dávno vychádzali z toho, že na Marse existovalo pomerne veľké množstvo vody. Chýbali im ale presvedčivé argumenty a dôkazy, ktoré by ich predpoklady potvrdili. V posledných rokoch sme získali niekoľko indícii, že na Marse bola voda.

Ale až objav uvedeného kolobehu vody potvrdzuje, že na povrchu Marsu v dávnych dobách pred niekoľkými miliardami rokov existoval veľký oceán i rieky.

Max-Planck-Institut pre výskum slnečnej sústavy (MSP) oznámil, že objavený kolobeh vody  umožnil porozumieť to, ako a kde sa v priebehu miliónov rokov postupne stratila takmer všetka voda, ktorej bolo na červenej planéte obrovské množstvo. O tom sa dlho len vedecky špekulovalo.

Podľa MSP stratil Mars viac ako 80 percent vody z jej pôvodného množstva. Dnes na ňom existuje len relatívne málo vody v zamrznutej forme. V najvyšších vrstvách atmosféry Marsu rozkladalo ultrafialové slnečné žiarenie tam prítomné molekuly vody a vodík, ktorý v nich bol tak unikal navždy do kozmu.

Merania ukazujú, že tento proces stále ešte pokračuje. Až dosiaľ  ale nebolo jasné, ako sa dostáva vodná para do najvyšších vrstiev atmosféry, lebo za normálnych okolností by nemala prejsť cez veľmi studenú strednú vrstvu atmosféry, pretože tá by ju mala zmraziť.

Avšak nemeckí a ruskí vedci v spolupráci objavili, že tieto normálne okolnosti sú vždy na istý čas narušené až dosiaľ neznámym prírodným mechanizmom, ktorý je podľa MSP  istou analógiou pumpy.

Výpočty vedcov odhalili zvláštny fenomén:

Stredná vrstva atmosféry Marsu sa dvakrát denne „otvorí“ a prepustí vodnú paru do vyšších vrstiev.

Deje sa tak ale len  v čase, keď na južnej pologule vládne leto a slnečné žiarenie prehreje vzduch, ktorý potom stúpa hore a spolu s ním aj vodná para a vtedy sa dostane do hornej časti atmosféry.