Veda tvrdí: Čím viac lásky dieťa dostane, tým väčší mozog sa u neho vyvinie

18.03.2016 22:41

Rodičia sa pokúšajú dať svojmu dieťaťu čo najviac: najlepšiu školu, keď treba i doučovanie, hudobnú školu, drahé značkové šaty a .....

Pritom však často zabudnú na to najdôležitejšie, čo deti najviac potrebujú. Americkí vedci dokázali v dlhodobej štúdii, že veľa lásky a nežnosti od rodičov koná s mozogom ich dieťaťa opravdivé zázraky. Rastie nadpriemerne.  

V našej spoločnosti, ktorá je extrémne zameraná a orientovaná na maximálnu výkonnosť a vyvoláva v tomto smere veľký tlak na každého, kto je zapojený v pracovnom procese, chcú rodičia urobiť pre deti všetko, aby v nej obstáli. Ale deti potrebujú predovšetkým lásku – veľmi veľa z nej.

Rodičia by mali z toho dôvodu urobiť všetko pre to, aby ich deti mali pocit, že sú milované vždy, za každých okolností.