Včelám hrozí smrť - intenzívny úbytok včiel v Európe

12.10.2014 00:19

Včely potrebujú pre svoj život ekologickú rôznorodosť prostredia a nie priemyselné agrárníctvo, ktoré im škodí a ich zabíja. Nemecká vláda chce napriek tomu  oficiálne dovoliť pesticidy a umelé hnojivá aj na dosiaľ chránených  poľnohospodárskych plochách, a to znamená smrť veľkého množstva včiel. Je teraz na krajinských vládach, aby tento nezmysel  zabránili. Bude sa o tom rozhodovať 3. apríla.

Práve tieto dni sú časom, kedy zvykne nádherné bzučanie po lúkach poletujúcich včielok ohlasovať príchod najkrajšej časti roka - jari. Tieto krásne a pre nás preužitočné tvory majú však zákerného a nebezpečného nepriateľa, ktorý vo svojej deštruktívnej a nenasýtnej ziskuchtivosti nepozná ani zľutovanie ani ohľaduplnosť - je nim priemyselné agrárníctvo!

Ohrozuje prežitie našich včiel, ktorých organizmus oslabujú pesticidy a monokultúry, takže sú rôznym parazitom vystavené bez dostatočnej ochrany. 

V tomto prípade reaguje EÚ správne a chce dosiahnuť nápravu a snaží sa presadiť novú agrárnu politiku. V jej zmysle chce dotácie dávať len tým farmárom, ktorí obhospodarujú časť svojích polí tak, že na nich nie je nič škodlivé pre hmyz a zvieratá, teda žiadne pesticidy. 

Je však zarážajúce, že práve nemecká vláda je proti tomu. 

Minister poľnohospodárstva Christian Schmidt chce farmárom aj naďalej dovoliť všade používať pesticidy a monokultúry. Týmto narúša spolková vláda plány EÚ a stáva sa pomocíkom bezohľadných a za každú cenu ziskuchtivých koncernov ako Monsanto, BASF a ďalších.

Ich podpora nemeckou vládou vyvoláva pohoršenie početných Nemcov. V Berlíne sa konala veľká demonštrácia za účasti 25 000 ľudí - jej heslo bolo "Máme plné zuby priemyselného agrárníctva. 

Berlínska vláda to so svojou politikou v prospech profitorientovaného agrárneho priemyslu však ešte nemá vyhrané. Nový zákon musí byť schválený ešte aj Radou spolkových krajín, až potom by nadobudol platnosť. Mnohé z nich nie sú ešte rozhodnuté, či sa majú spoločne so spolkovou vládou postaviť do služieb spomínaných koncernov. Ak uvidia, že obyvateľstvo sa aktívne zasadzuje za ochranu včiel, tak je veľmi pravdepodobné, že zákon neschvália.