Vatikán prikázal islamizáciu Európy a zmenu jej kultúry migrantami

14.01.2019 23:32

V januári uplynulého roku vydal pápež príkaz predovšetkým pre Európu, ktorý ostal médiami nepovšimnutý preto, aby nevyvolal ešte väčšie pobúrenie Európanov proti utečeneckej politike Berlínu a Bruselu. Tento príkaz má 21 bodov  a je formulovaný rafinovane diplomaticky a nie vo forme imperatívu, ale naliehavo a dôrazne.

Jezuita, pápež František svoje nariadenie adresoval anonymne, a to „len“ na svetovú politickú spoločnosť. Odporcovia globálneho paktu „zabudli“ na pápežovú  iniciatívu, prípadne o nej nevedeli a videli len OSN, ako jeho iniciátora.

Až keď sa pred nedávnom odhalilo, že aj Merkel bola dôležitou spoluautorkou globálneho paktu, tak sa odrazu dostal pod lupu v tejto súvislosti aj Vatikán.

Pápežov list (príkaz) zo 14.1.2018 má názov  Migrantov a utečencov prijať, ochraňovať, podporovať a integrovať.

Na podporu tohto príkazu su v ňom uvedené dojímavé citáty z Biblie a Kristus ako príklad súcitneho človečenstva a milosrdenstva, ktorý treba nasledovať.

 

Pápež žiada zabezpečiť  (z 21 uvádzam 16):

1, vytvorenie možností bezpečného a legálneho príchodu utečencov do našich krajín

2, vytvorenie humanitných prístupových koridorov pre najviac ohrozených utečencov, aby nemuseli prichádzať ilegálne

3, žiadne svojvoľné vyhostenie utečencov a už vôbec nie do krajín, kde nie sú zaručené ľudské práva

4, na hraniciach musia byť hraničiari, ktorí utečencov prijímu dôstojne a ľudsky

5, utečenci, ktorí prídu ilegálne, nesmú byť vzatí do väzby

6, utečencom po príchode hneď platiť existenčné minimum, dovoliť im otvorenie bankového účtu a poskytnúť právnu pomoc 

7, po príchode im zaručiť plnú slobodu pohybu v krajine, dať im možnosť pracovať a zabezpečiť im všetky telekomunikačné zariadenia 

8, neplnoletých utečncov zodpovedne ochraňovať, zabezpečiť im vzdelanie a v žiadnom prípade ich neuväzniť  

9, každému narodenému utečeneckému dieťaťu dať občianstvo krajiny, kde sa narodilo

10, každému utečencovi dať právo na občianstvo

11, utečencom zabezpečiť neohraničený prístup  k dôchodkovým a zdravotníckym systémom krajín, kam prišli

12. garantovať utečencom a všetkým cudzincom právo vyznávania ich relígie  

13, postarať sa o to, aby mladiství utečenci neboli vykorisťovaní

14, podporovať príchod rodinných príslušníkov utečencov – a to súrodencov, starých rodičov a vnukov 

15, podporovať rozvojové krajiny, ktoré prijímajú utečencov   

16, integrovať, ale nevziať utečencom ich kultúrnu identitu

V týchto veľmi „humanisticky“ formulovaných vetách sa ale ukrýva nebezpečný a hrozivý zámer – neohraničené zaplavenie Európy utečencami a pretavenie jej tradičnej kultúry do kultúry utečencov a islamu. V tomto zmysle žiada pápež aj okamžité  a neohraničené integrovanie utečencov a  ich rodín, ktoré budú za nimi prichádzať, do zdravotných, dôchodkových a sociálnych systémov európskych štátov.

Niečo také je nehanebný diktát a brutálne vykorisťovanie všetkých tých, ktorí platili do systémov desaťročia vysoké príspevky a odvody, pričom mnohí z nich dostanú napokon dôchodok, z ktoré sotva vyžijú alebo dokonca vôbec nie. Že to je celé mienené nezáväzne, ako nám to oznamovali médiá, je len lož. Svedčí o tom záver pápežovho dokumentu: …..“Počas vrcholového stretnutia OSN 19.9.2016 sa predstavitelia štátov zaviazali, že sa budú za utečencov  naplno angažovať……“

Mierne vyjadrené, je hanba, že Vatikán kladie celé obrovské bremeno financovania utečeneckého projektu len na ramená občanov, ktorí si každodenne prácou zarábajú na chlieb. Nikde ani slovom nie je požiadavka, aby na to potrebné tisícky milard išli len z vrecák bohatých a koncernov, ktorí svoje obrovské zisky vyprodukovali z veľkej časti v krajinách odkiaľ prichádzajú utečenci, prípadne sú zodpovední za ich totálne zničenie vojami.

A ani slovom nie je v dokumente zmienený prísľub, že aj Vatikán na to poskytne miliardy zo svojich priam nekonečne veľkých bohatstiev a majetkov. Kde je tu nasledovanie Krista a dojimavých biblických citátov zo strany Vatikánu?