V sobotu bude 100 rokov, keď smeli nemecké ženy po prvý raz voliť

17.01.2019 21:04

19. januára 1919 nemecké ženy po prvý raz pri voľbách spolurozhodovali, kto sa dostane do Národného zhromaždenia Nemecka, ktoré ako štát v tom roku existovalo ešte len 48 rokov.

V ten deň využilo až 82, 2 percent nemeckých žien svoje volebné právo. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ani volebné právo nemeckých mužov nebolo v tých časoch samozrejmosťou. V 19. storočí v Nemecku ešte neexistoval parlamentárny systém, ale  len konštitučná monarchia a až od roku 1871 bolo zavedené volebné právo pre mužov, ale len do ríšskeho snemu.