V Nemecku je už každý štvrtý človek migrant alebo má migrantský pôvod

21.08.2019 22:26

Tento údaj sa vzťahuje na rok 2018 a znamená to, že to platilo pre 20,8 miliónov ľudí, ktorí žijú v Nemecku. Tento rok k nim pribudne minimálne 250 000 až 500 000 ďalších. V porovnaní s rokom 2017 to znamená zvýšenie počtu migrantov a ľudí s migrantským pôvodom o 2,5 percent. Ich podiel na celkovom počte obyvateľov Nemecka je 25,5 percent. Oznámil to minulý týždeň Statistisches Bundesamt.

Za osoby s migrantským pôvodom sú pokladané osoby, ktoré sa nenarodili ako Nemci, alebo ktorých aspoň jeden rodič sa nenarodil ako Nemec, pričom tieto osoby už nadobudli nemecké občianstvo. 52 percent ľudí s migrantským pôvodom má nemecké občianstvo a 48 percent z nich má cudzie občianstvo.