V Nemecku je nezamestnanosť migrantov niekoľkonásobne vyššia ako domáceho obyvateľstva

14.01.2018 23:32

Nezamestnanosť cudzincov v Nemecku obnáša 13,6 percent a je trikrát taká vysoká ako u nemeckých občanov. Tento fakt je zapríčinený najmä tým, že veľká časť migrantov, ktorí  predovšetkým od roku 2015 prúdili vo veľkých masách do Nemecka, už smie oficiálne hľadať v Nemecku prácu, ale len veľmi malý počet z nich ju najde.

Štatistika ukazuje, že zo všetkých ľudí v Nemecku, ktorí hľadajú prácu cez Jobcentrá, je až 26 percent tých,  ktorí nemajú nemecké občianstvo.

Od roku 2010 je každým rokom registrovaný výrazný pokles nezamestnanosti nemeckých občanov. Naproti tomu v tomto časovom rozpätí sústavne narastá podiel nezamestnanosti azylantov z neeurópskych krajín.  

Z tých, ktorí v Nemecku poberajú podporu v nezamestnanosti, je až tretina cudzincov.