V Európe je už niekoľko tisíc ISIS teroristov. Tvrdí to Gert Polli, bývalý šéf rakúskej tajnej služby.

03.11.2015 14:08

Jeho výpoveď sa zakladá na informáciách, ktoré má od tajných služieb Iraku, Sýrie a Turecka. 

Bezpečnostné úrady Nemecka sa k Polliho tvrdeniu nechcú vyjadriť, ale ani ho nedementujú. Polli ale vie, že túto situáciu berú veľmi vážne a sú znepokojené. Pokúšajú sa urobiť všetko, čo je v ich silách, aby zabránili tzv. "worst case", ktorý na druhej strane ale pokladajú za veľmi pravdepodobný. 

Gert Polli vychádza z toho, že najneskôr do piatich mesiacov, začnú títo ISIS bojovníci s nebezpečnými teroristickými útokmi. Veď na to boli vycvičení, a to je ich hlavný cieľ v Európe.

Od zjednotenia Nemecka sme nemali v Európe bezpečnostno-politicky takú neistú a dramatickú situáciu, aká je dnes. Zavinili ju len naši politici - menovite tí v Berlíne a v Bruseli. Oficiálne úrady a bezpečnostné orgány v Rakúsku i Nemecku sú situáciou s utečencami totálne preťažené. Okrem toho im chýbajú špeciálni policajti a agenti, ktorí by boli nasadzovaní len na to, aby teroristov Islamského štátu v EÚ identifikovali.

Politika tu totálne zlyhala na čele s kancelárkou Merkelovou. Angela Merkel dovolila naivne a diletantsky prúdiť do EÚ neprehľadné zástupy utečencov, a to bez toho, aby na to bolo vopred psychologicky pripravené obyvateľstvo a aby boli vybudované vopred potrebné štruktúry pre novoprišelcov. Preto je z toho totálny chaos a postupne nastáva vnútorný rozklad našej spoločnosti. 

Pritom prichádza k polarizácii obyvateľstva: Jedna jeho časť je za utečencov a druhá je proti nim. To zároveň vytvára vnútorné napätia a nenávistné pocity jednych voči druhým. Merkelová využíva na svoje zámery tisícky dobrovoľníkov - ich bezplatnú pracovnú silu a ich humánnosť a toleranciu. To všetko má však nakoniec svoje hranice a Nemci i Rakúšania sa nenechajú donekonečna takto vykorisťovať a zadarmo do odpadnutia slúžiť cieľom bezohľadnej, cudzími vplyvmi riadenej kancelárky. Všetko smeruje k tomu, že naša spoločnosť sa bude čoraz viac radikalizovať a ovládať ju budú odstredivé tendencie.

Môj komentár:

Podľa môjho názoru príde aj k radikalizácii veľkej časti utečencov a k ich kriminalizácii. Mám tu na mysli tých, ktorých zidealizované očakávania od zlatého Západu nebudú naplnené a budú naplnení rastúcim sklamaním a frustráciou. Odhadujem, že okolo 70 až 80 percent utečencov nebude integrovateľných do našej spoločnosti a budú žiť len na jej okraji. 

Budú to vyhnanci, ktorí budú žiť s nami, ale nie medzi nami. A s istotou možno od nich očakávať veľké krvavé a podpaľačské vzbury a protesty, ako sme toho boli svedkami pred nejakým časom vo francúzskych mestách. Okrem toho budú maximálne zaťažovať sociálne systémy EÚ.

Za to všetko patrí naša "veľká vďaka" nemeckej kancelárke a strane SPD.