V EÚ sa bude postupne zavádzať vyučovanie islamu na školách – v Nemecku sa islam už vyučuje

18.07.2018 22:47

V Nemecku sa islam vyučuje už vo všetkých spolkových krajinách, aj keď nie na všetkých školách a zatiaľ „len“ v rámci tzv. modelových projektoch, ktoré schvalujú krajinské vlády. V Bádensku-Württembersku beží tento projekt už 12 rokov. V súčasnosti sa tam islam vyučuje na 93 školách a zúčastňuje sa ho okolo 6000 žiakov.

Vyučovanie islamu na školách je výsledkom veľkého tlaku početných vplyvných islamských organizácii na vládu v Berlíne i na  jednotlivé krajinské vlády. Bolo zavedené napriek odporu veľkej časti etnických Nemcov v Nemecku. Je však aj veľký počet politikov i predstaviteľov cirkvi, ktorí to nielen podporovali, ale si to vyslovene želali.

Pritom im vôbec neprekážalo, že hlavný iniciátor v tejto veci, najvplyvnejšia moslimská organizácia v Nemecku DITIB (Zväz mešít v Nemecku) je v podozrení, že spolupracuje so salafistami a islamistami a zároveň je finančne podporovaná tureckou vládou.

Jeden z vplyvných nemeckých politikov, ministerský predseda vlády Bádenska-Württemberska, ktorý je veriacim katolíkom, Winfried Kretschmann, je presvedčený, že vyučovanie islamu na školách je mimoriadne dôležitým integračno-politickým inštrumentom.

Je zarážajúce, že politik jeho formátu a naviac aj mimoriadne aktívny katolík nevie alebo nechce vedieť, že práve pri vyučovaní islamu na školách dochádza aj k intenzívnej indoktrinácii mladých moslimských žiakov ideami fundamentalistického islamu, ktoré im sprostredkovávajú učitelia dosadení z veľkej časti práve nebezpečným fundamentalistickým DITIB-om.

Islam na  kresťanských školách je súčasťou plánu postupného zislamizovnia Európy - v Turecku a v arbských štátoch už len vyslovenie myšlienky na zavedenie výuky kresťanských náboženstiev by bolo životunebezpečné.

Islam chce v Nemecku presadiť aj uzákonenie islamských sviatkov ako štátnych sviatkov, a to ako rovnoprávnych s kresťanskými štátnymi sviatkami.