V akej vzdialenosti od Zeme je možné ju vnímať ako guľu?

23.02.2018 21:36

Astronauti v medzinárodnej kozmickej stanici ISS sú vzdialení od zemského povrchu celých 400 kilometrov. Ale ani odtiaľ sa Zem nejaví ako celá guľa. Odtiaľ je možné vidieť len časť zemegule.

Ani z výšky 1000 kilometrov a ani z 2000 kilometrov nad Zemou nie je vidno našu planétu ako kompletnú guľu. Na to je potrebné sa vzdialiť od nej až do vzdialenosti 4000 kilomerov.

Naproti tomu sa stačí vzdialiť od zemského povrchu len 11 kilometrov a už je možné vidieť zakrivenie zemegule.