Už v praveku žili superatlétky

23.02.2018 23:36

 Neobyčajne zaujímavú štúdiu vypracovali archeológovia z Univerzity Cambridge. Pomocou špeciálneho komputerového tomografu porovnávali stavbu kostí žien, ktoré žili v mladšej dobe kamennej (to bolo pred viac ako 7 000 rokmi) s kosťami špičkových, pravidelne trénujúcich mladých vesláriek.

Kostí rúk sedliačiek z dávnej minulosti boli 12 až 16 percent hrubšie. V dôsledku čoho museli byť aj ich svaly mohutnejšie a silnejšie, ako u novodobých športovkýň.

Naproti tomu kosti nôh boli u oboch rovnako hrubé.