Už boh Starého Zákona podporoval terorizmus. Teror neobjavila až naša doba - 1. časť

26.09.2015 23:05

Terorizmus existoval už v biblickych časoch. Podstata terorizmu bola aj princípom japonských kamikadze. V oboch prípadoch je niekto ochotný vzdať sa svojho života za cenu toho, že tak zničil podľa možnosti čo najviac nepriateľov. V Biblii možno najsť viaceré zmienky o tom, ako boh násilím a prelievaním krve nepriateľov židovského národa ovplyvňoval jeho osudy. 

Preto sa dá povedať, že to bol on, kto terorizmus legitimoval. Na druhej strane možno argumentovať aj tak, že taký boh, ktorý mal takú istú morálku a či nemorálku ako človek, nemôže v žiadnom prípade byť bohom, stvoriteľom človeka, ale že bol len imaginárnym produktom človeka, ktorý ho vyformoval podľa vlastnej predstavy a vyzdvihol do neba, aby potom jeho pomocou ľudí ľahšie ovládal a kontroloval.

V súčasnosti žijeme v dobe, keď vládne a prekvitá terorizmus prakticky všade na svete. Džihad a fanatický terorizmus sa stal atraktívny pre mnoho ľudí, najmä pre mladých. Viac ako 98 percent teroristických aktov na svete ide na účet prívržencov islamu. Islamistickí teroristi sú o správnosti a bohuzáslužnosti svojej veci absolútne presvedčení, a to natoľko, že s nadšením a radosťou obetujú svoj život, ak súčasne pritom zničia podľa možnosti čo najviac životov kreťanských nevercov.

Na druhej strane existujú – podľa izraelského psychológa Ariela Merariho – palestínski islamistickí teroristi, ktorí sú prevažne vzdelaní, ale pritom nie sú vôbec religiózni. Výhliadka na slávu po smrti, môže byť lákadlom pre mladíkov islamskej kultúry, ktorí sú frustrovaní negatívnymi okolnosťami, v ktorých prebieha ich život.

Pokračovanie nasleduje