Už aj mainstream priznáva: Na Nemecko prichádza ekonomická katastrofa

20.09.2022 22:37

Len neuvádza to, že jediným dôvodom vzniku tejto situácie je protiruská politika vlády a slepo vazalská podriadenosť USA.

V utorok si mohol nemecký občan prečítať v Die Welt o.i. túto vetu:

„Inflačná vlna alebo masový krach – jeden z týchto scenárov Nemecko postihne.“

Die Welt ale zamlčiava, že táto katastrofa je už dlhšie v Nemecku prítomná a zároveň klame v tom, že príde len jeden z týchto scenárov. Lebo už sú tú oba tieto hororové scenáre!

Zároveň len jeden jediný číselný údaj ukazuje, ako bude explodovať na jeseň vyprázdňovanie peňaženiek občanov a potom aj ich úspor, ktoré samozrejme mnohí nemajú.

Ide o číslo 45, 8

Na pohľad úplne bežné a normálne číslo, v prípade Nemecka ale symbolizuje a určuje rozmer ekonomickej katastrofy.

Pretože o 45,8 percent narástli v auguste v Nemecku výrobné ceny. Pre domácich producentov to znamená najvyššie vyrobné náklady na ich produkty od začiatkov štatistiky v roku 1949!

To pochopiteľne znamená extrémny nárast cien ich produktov. A aj keď producenti prirazia na pôvodné ceny len časť zo svojich mimoriadne zvýšených výrobných nákladov, tak táto dramatická situácia nesie v sebe tak politický, ako aj sociálny dynamit.

Lebo ak nemeckí producenti zvýšia ceny príliš, tak príde k inflačnej explózii a sociálnym nepokojom. Ak by ich zvýšili ale len málo, tak možno očakávať vlnu krachujúcich producentov, teda firiem.

Ako uviedol die Welt, tak ceny za elektrický prúd a ďalšie formy energie sa v Nemecku oproti minulému roku viac ako zdvojnásobili. Veľmi dramatické pre firmy je zdraženie elektriny – oproti roku 2021 sa zvýšila jej cena o 174,9 percent.

 

Pochopí to Nemecko, že oveľa skôr zničí seba, ako Rusko?

 

Nestačia mu dva žiarivé príklady z histórie, ktoré ukazujú, že Rusko nemožno zničiť?

Tými príkladmi sú Napoleon a Hitler. Pričom Hitler  namiesto Ruska totálne zničil Nemecko a jeho „pričinením“ sa Nemecko stalo devótnym a poslušným vazalom USA.