Utečenecká rada v Dolnom Sasku žiada kvôli korone hotelové izby pre migrantov

30.03.2020 22:15

Rada žiada krajinskú vládu a príslušné komúny, aby utečencom zabezpečili hotelové izby – pre každého jednu. Zdôvodnila to tým, že v migrantských domovoch žije príliš veľa migrantov na malej ploche. To je potrebné redukovať tak, aby pre jedného migranta bola k dispozícii jedna izba. Tak sa zníži riziko nákazy, ktoré je pre utečencov v domovoch mnohonásobne vyššie ako pre Nemcov, lebo musia používať spoločné sanitárne zariadenia.

Hovorca utečeneckej rady Muzaffer Öztürkyilmaz preto žiada, aby jednotlivé mestá, kde utečenci žijú v domovoch im dali k dsipozícii hotely a penzióny. To isté žiada od katolíckej a evanjelickej cirkvi, ktoré majú veľ prázdnych domov a bytov.

Okrem toho hovorca žiada, aby mestá zabezpečili v každej izbe, kde budú utečenci ubytovaní aj internet a počítač, pretože v dôsledku korona krízy veľmi trpia pod vynútenou izoláciou a preto je dôležité, aby mohli komunikovať s vonkajším svetom.

Možno teraz s istotou očakávať, že túto iniciatívu v Dolnom Sasku budú nasledovať aj všetky ostatné utečenecké rady v ďalších spolkových krajinách a Berlín má o jeden nový veľký problém postarané.