Utečenci, ktorí dostali azyl, dovolenkujú v krajinách, odkiaľ ušli

13.09.2016 10:54
 

Nemecké noviny pred niekoľkými dňami uviedli, že utečenci z viacerých arabských krajín, ktorí údajne ušli pred politickým prenasledovaním, prípadne preto, lebo boli ohrození na živote, do Nemecka, kde na základe toho dostali azyl, už medzičasom dovolenkujú doma, v krajinách, odkiaľ ušli.

Táto správa vyvolala pobúrenie nemeckých občanov, lebo všetci dotyční poberajú Hartz IV – podporu v nezamestnanosti. Noviny informovali len o prípadoch, ktoré sú známe  Berlínskej agentúre pre prácu.

Bližšie sa k tomu agentúra nevyjadrila. Hovorkyňa Spolkovej agentúry pre prácu, v Berlíne, povedala k tomu len toľko, že je niekoľko takých prípadov. Zdôraznila ale, že presné čísla v rámci celého Nemecka neexistujú, lebo pracovníci jednotlivých agentúr, ktorí sa o takýchto prípadoch dozvedia, ich z dôvodov ochrany osobných dát nesmú ďalej nahlásiť.

V tejto súvislosti nie je bez zaujívosti pripomenúť, že v časoch, keď ešte nebol v Európe problém s utečencmi, tak vtedajšie nemecké Úrady práce bežne oznámili tlači nielen počet tých, ktorí zneužili podporu v nezamestnanosti, ale nahlásili dokonca aj ich mená.  Ako sa ale časy aj  v tomto smere veľmi zmenili, keď kancelárka Merkel začala praktizovať svoju, medzičasom už po celom svete „preslávenú“ utečeneckú politiku.