Usvedčili ho: Šéfvirológ režíroval korona-politiku Berlína na želanie

26.05.2020 23:30

Klamstvá niekdy vyjdu najavo. Tak to bolo aj v tomto prípade. Berlínu usmerňoval podľa jeho potrieb korona-politiku Christian Drosten. Drosten je šéfvirológom Charité Berlín a vo veciach korony je poradcom nemeckej vlády.

Pri rôznych príležitostiach týkajúcich sa korony bol trvalým hosťom nemeckej televízie. Každý, kto mu protirečil a nehovoril to isté čo on, tak bol buď konšpirátor alebo hlupák.

Drosten vystavoval predovšetkým nemeckej, ale i rakúskej vláde takpovediac odborné „potvrdenky“ pre všetky korona-opatrenia tak, ako ich chceli mať.

Po veľkých demonštráciách proti korona-opatreniam vlády v početných nemeckých mestách sa teraz ale ocitol v paľbe kritky aj sám veľký „korona-mág“ Drosten. Kritizujú ho vedci z viacerých krajín. Otvorene hovoria, že svoje štatistiky robil podľa prianí politikov.

Napríklad vypracoval v apríli jednu štúdiu, v ktorej tvrdil veľký nezmysel, a síce, že deti sa môžu Covidom-19 nakaziť práve tak ľahko ako aj dospelí. Preto odporučil vláde v Berlíne, aby nechala aj naďalej zatvorené školy a materské škôlky.

Leonard Held z Universität Zürich vyslovil preto zničujúcu kritiku na Drostena a povedal, že existujú jednoznačné dôkazy, že s pribúdajúcim vekom rastie riziko  nákazy koronou. To znamená, že u detí je najnižšie.

Heldovu analýzu potvrdil aj Jörg Stoye z Cornell University v New Yorku. Povedal, že výsledky, ktoré zverejnil Drosten boli sfalšované z politických dôvodov.

Je to obrovská hanba politiky, že boli objednané také štúdia, ktoré mali podporiť zlé politické rozhodnutia.

Trpeli tým ľudia, ktorí takto podľahli panike, strachu a neistote. A to bola obrovská väčšina. Ekonomicky to postihlo všetkých, ktorí stratili prácu. Tiež tých, ktorých postihla kurzarbeit a najviac tých, čo celkom stratili existenciu a mnohí z nich upadli do hlbokých depresií a dobrovoľne odchádzajú zo života.