USA založili slobodomurári – nebol to obyčajný štát, ale prostriedok k dosiahnutiu cieľa

23.02.2018 20:09

V roku 1776 bolo podpísané vyhlásenie nezávislosti USA. Pod ním bolo 56 podpisov zakladateľov nového nezávislého štátu. Až 50 z nich boli členmi americkej slobodomurárskej lóže.

Prvá slobodomurárska lóža na pôde Ameriky vznikla už v roku 1733 vo Philadelphii. Z „otcov-zakladateľov“ boli slobodomurármi napríklad aj George Washington, Paul Revere i Benjamin Franklin.

Sú publicisti, korí tvrdia, že všetci americkí prezidenti okrem Johna Kennedyho a Donalda Trumpa boli slobodomurármi.

Taktiež všetci 13 guvernéri, ktorí vytvorili v roku 1776 USA, boli slobodomurári.

George Washington  bol povolaný z kresla Veľmajstra lóže 22 v Alexandrii priamo do prezidentského kresla USA.

Už v tom čase vládla v hlavách amerických slobodomurárov, samozrejme najviac v hlavách ich vodcov, idea o tom, ako dosiahnuť pre USA svetovládu. Ešte však nemala jednoznačné kontúry o tom, ako to zrealizovať.

Po druhej svetovej vojne, keď sa USA stali prvou svetovou veľmocou, tak slobodomurárske kruhy, ktoré z úzadia diktovali politku Bieleho Domu začali rozvíjať plány  na dosiahnutie svetovlády.

Už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v ich zmysle prcovali na tom, aby postupne premenili ľudstvo, ktoré bolo etnicky a religiózne i politicky extrémne nehomogénne a preto nekontrolovateľné, na organizované, jednotne a rovnako „mysliace“  ľudstvo.

To znamená, že ide o snahy premeniť ho na istý druh homogénnej masy, bez polarít a bez množstva rôznych etnických identitét.

V tom čase ešte určovali osudy sveta viaceré veľmoci, ale v úzadí už  začali pracovať pre slobodomurársku elitu USA  rôzne organizácie, z ktorých viaceré boli nenápadne včlenené pod rúškom tzv. pomocných organizácií napr. do UNESCA, do ILO, do Svetovej Banky, do EHS, atď.

Ich úlohou bolo a je pôsobiť tak, aby sa postupne vytvárala v celom svete nadnárodná atmosféra, nadnárodné cítenie a „myslenie“, z čoho sa neskôr mala vyvinúť akási jednotná celosvetová „mienka“ všetkých, už nových „moderných“ svetobočanov nového sveta, nového svetového poriadku, podliehajúcich totálne vláde slobodomurárskej elity USA.

V ceste za dosiahnutím tohto cieľa však stojí ešte Čína a Rusko.

Sú to ale veľké prekážky – majú slobodomurári plán ako ich zdolať?

Majú dokonca niekoľko – niektoré sú „mierové“, iné „menej mierové“.

Už len dodám, že napríklad v 88. Kongrese USA, ktorý bol konštituovaný v roku 1963, sedelo 244 kongresmanov, slobodomurárov. Z nich na troch Republikánov pripadli dvaja Demokrati.