USA vláda uverejňuje neuveriteľné nezmysly o vojne na Ukrajine

20.06.2022 16:05

New York Times pred niekoľkými dňami informoval o tom, že Kyjev vláde USA zatajuje dôležité informácie o priebehu vojny s Ruskom a že niečo také môže viesť k problémom.

NYT uvádza ďalej – a to je doslova neuveriteľné a buď je to lož, alebo absurdné diletantstvo a nezodpovednosť vlády USA  a provokácia všetkých občanov USA – že po viac ako sto dňoch vojny na Ukrajine majú tajné služby USA len málo informácií o vojnovej stratégii ukrajinskej armády a o jej plánovaných operáciách.

Ukrajinská vláda oznámila Washingtonu len veľmi málo z tých informácií o vojenských operáciách, ktoré boli zaradené medzi tajné.

NYT v týchto súvislostiach pripojil aj to, že tajné služby USA sa koncentrujú na zisťovanie informácií predovšetkým o nepriateľských vládach (čo je zavádzanie, lebo ich zbierajú aj o spriatelených vládach ako Nemecko a Francúzsko a preto samozrejme aj o kyjevskej vláde).

A informanti prezradili NYT aj to, že informácie o plánovaných aktivitách kyjevskej vlády musia získavať USA od iných štátov.

Niečo také je natoľko absurdné, že ak by to tak bolo naozaj, potom by to svedčilo o veľkej neschopnosti amerických tajných služieb, a to o to viac, keď zmienení informanti uvádzajú ešte ďalší naozaj kuriózny argument, prečo Američanom chýbajú zmienené informácie:

Údajne aj zlé počasie vraj sťažuje prácu špionážnych satelitov.

Napokon sa NYT dozvedel aj to, že takéto informačné medzery by mohli už najbližšie sťažiť vláde USA rozhodnutie o ďalšej nevyhnutnej vojenskej pomoci Kyjevu.

Potvrdila to aj šéfka tajných služieb USA Haines:

„Je ťažko povedať, koľko zbraní Ukrajina naozaj potrebuje.“

Z jej slov možno odvodiť aj to, že mnoho z dodaných zbraní padlo do rúk ruskej armády, ako aj to, že istí koruptní Ukrajinci, ktorí majú nad nimi kontrolu, časť z nich predávajú cez Darknet do nepovolaných a nebezpečných rúk v Európe a inde.

O tom som už podrobne písal na inom mieste (napr. v článku  Ukrajina predáva cez Darknet Západom jej dodané zbrane aj do Európy).

 

 

K obsahu článku ešte tri úvahy:

                                             

 

A,  je ukrajinsky prezident azda taký hlupák, že vedome ohrozuje ďalšiu dodávku zbraní z USA tým, že ich vláde nedáva potrebné informácie?

 

B, USA takto dávajú najavo, že už nechcú a či nemôžu dávať Kyjevu ďalšie zbrane, lebo ich sami už nemajú dostatok

 

C, utajuje Ukrajina požadované informácie preto, lebo jej úspechy sú minimlne a neúspechy veľké?

 

 

V každom prípade to, čo uvádza NYT je nesmierne rozporuplné a až absurdne nezmyselné! A absolútnym vrcholom „rozprávok“ v podaní amerických tajných služieb je výpoveď, že vedia oveľa viac o ruskej armáde ako o armáde Ukrajiny.

 

Americkí generáli a tajné služby USA majú hlavné slovo pri vedení vojny proti Rusom a podieľajú sa  aj na vypracovávaní stratégie ukrajinskej armády. Preto musia samozrejme mať od Kyjeva aj všetky dôležité informácie, ktoré s tým súvisia.