USA experti proti korona panike: Korona má nižšiu smrtnosť ako SARS i MERS

05.04.2020 22:27

Experti publikovali výsledky svojej štúdie v The New England Journal of Medicine. V nej je uvedené, že celosvetove bude hodnota smrtnosti (Death rate) korony v rozmedzí 0,1 až 1 percento. Naproti tomu SARS dosiahol smrtnosť 10 percent a  MERS dokonca až 36 percent.

Napriek tomu vtedy neboli urobené takmer žiadne prísne opatrenia, ako je tomu teraz a nevyprodukovalo sa ani zďaleka toľko strachu a paniky ako teraz. Prečo? O tom sa v súčasnosti nezmieňujú žiadne veľké mainstream médiá.

Nezaujíma ich to? Nevedia to? Alebo môže byť, že korona „niekomu istým spôsobom slúži“?

Analýza amerických expertov, ku ktorým patrí aj skvelý a v odborných kruhoch vysoko uznávaný virológ  Anthony Fauci, bola uverejnená 26. marca.

Profesor Fauci zdôrazňuje, že  smrtnosť korony je približne taká istá ako pri ťažkej sezónnej chrípke, ale jednoznačne nižšia ako bola pri SARS i MERS.

Experti z USA tvrdia, že hlavným dôvodom nízkej smrtnosti pri korone je skutočnosť, že veľké množstvo infekcií má ľahký priebeh a v mnohých prípadoch dokonca nie sú nijaké symptómy.

To znamená, že pri korone máme veľký počet vyliečených. V prípade SARS a MERS tomu tak nebolo – a v porovnaní s koronou veľmi veľké množstvo infikovaných zomrelo.