Uprostred mozgu má každý človek ešte aj zázračné tretie oko

27.04.2021 23:50

Len málokto vie,  že v každom mozgu existuje dobre ukryté  ďalšie naše oko. Moderná lekárska veda objavila, že v prednej časti epifýzy sa nachádza kompletná štruktúra ľudského oka, ktoré však už nemá tie funkcie ako naše dve oči pod čelom.

Epifýza je podlhovastý orgán o dĺžke jeden centimeter.

V noci premieňa hormón serotonín, ktorý sa v mozgu vytvára cez deň, na hormón melatonín. Melatonín reguluje náš rytmus spánok-bdenie.

Viaceré vedecké štúdiá ale naznačujú, že tento miniatúrny orgán je s veľkou pravdepodobnosťou oveľa viac, ako dosiaľ o ňom vieme. Sú však potrebné ešte ďalšie vedecké výskumy, aby sme sa dozvedeli, aké tajomstvá sa v epifýze ukrývajú. Už teraz sú vedci, ktorí sú presvedčení, že naše tretie oko je „bránou k vyšším stupňom vedomia“.

Geniálny francúzsky filozof a prírodovedec René Descartes pokladal epifýzu za lokalitu, v ktorej sa tvoria všetky naše myšlienky.

Dr. Cheryl Craft šéfka Inštitútu neurobiológie na Univerzite južná Kalifornia označila epifýzu v roku 1995 na základe svojej vedeckej práce za „oko vyššieho vedomia“.

Svoju expertízu vypracovala za použitia špeciálnych molekulárno-biologických techník a v jednom zo svojich skvelých odborných článkoch v univerzitnom magazíne Health-Medicine o.i. píše:

„Kto vie – ale možno sme už my tí, ktorí objavíme odpovede na pradávne veľké otázky čo je duch, čo je hmota a čo je kozmos?“

Renomovaný americký vedec Prof. Dr. Rick Strassman z Univerzity New Mexiko objavil so svojím tímom v roku 2013 v rámci jednej vedeckej štúdie, ktorá skúmala pôvod vedomia a jeho štruktúry (ja som už v roku 2004 vydal v SR knihu KOZMOS, DUCH a VEDOMIE – 201 strán, kde som o.i. uviedol, že vedomie má nepriestorový a nemateriálny charakter), v epifýze molekuly látky DMT, ktoré označil ako „molekuly vedomia“.

Všetko obsiahle opísal vo svoje vynikajúcej publikácii

DMT: The Spirit Molecule.

Dodám, že DMT je Dimetyltryptamín.

Na záver uvediem stručne, čo jeho publikácia postuluje:

The Spirit Molecule umožňuje vedomiu za istých okolností obsiahnuť aj to, čo normálne stavy vedomia nikdy nevnímajú.