Univerzita v Rostocku sa rozhodla udeliť Edwardovi Snowdenovi vysoké ocenenie

15.05.2014 09:51

Filozofická fakulta Univerzity Rostock chce udeliť Edwardovi Snowdenovi čestný doktorský titul. Rada fakulty to rozhodla 22. hlasmi proti dvom. Médiám to oznámil dekan fakulty Hans Jürgen von Wensierski

Dekanát fakulty Edwarda Snowdena o tom informoval a ten oznámil, že sa tým cíti veľmi poctený a zároveň, že to vníma ako veľké uznanie toho, čo urobil.

Rozhodnutie Univerzity Rostock bolo urobené na základe odborného posudku siedmych renomovaných profesorov, ktorí  potvrdili, že Snowdenove odhalenia špinavých praktík americkej špionáže boli veľmi silným signálom pre rozbehnutie početných významných vedeckých, ale aj politických a celospoločenských diskusií vo všetkých štátoch EÚ, ako aj v mnohých ďalších štátoch.