Úmyselné klamanie a či omyl? Skutočný počet korona-mŕtych je nižší!

09.04.2020 23:23

Je tomu tak len v Nemecku? Alebo je tak vo  všetkých európskych krajinách? V Nemecku je priemerný vek korona-mŕtvych 80 rokov. Najmladší korona pacient, ktorý zomrel, mal 28 rokov a prekonal predtým niekoľko závažných chorôb.

V posledných dňoch sa v Nemecku množia hlasy tých expertov, ktorí tvrdia, že skutočný počet korona-mŕtvych je nižší ako sa oficiálne uvádza. Tiež sú pochybnosti o tom, či všetci korona-mŕtvi zomreli naozaj na koronu, alebo či časť z nich nezomrela na inú chorobu, ale nakoľko mali v sebe koronavírus, tak boli uvedení ako korona-mŕtvi.

V Nemecku je pri udávaní počtu koronou infikovaných a na koronu zomrelých hlavnou autoritou Robert-Koch-Institut - RKI.

Pred niekoľkými dňami však jeho autoritu napadol a spochybnil Gesundheitsbehörde Hamburg. Tento Zdravotný úrad vyzval RKI, aby urobil korektúru  udávania počtu korona-mŕtvych, lebo ich počet udáva nesprávne a síce príliš vysoko.

Hamburg informuje, že RKI zaregistruje do počtu korona-mŕtvych všetkých, ktorí zomreli a mali v sebe koronavírus, čo je nesprávne počítanie.

Pre Zdravotný úrad Hamburg platia ako korona-mŕtvi len tí, ktorí naozaj preukázateľne zomreli na koronavírus, a to zisťujú pri obdukcii súdni lekári.  

A skutočne je rozdiel v počte korona-mŕtvych podla RKI a podľa Zdravotného úradu Hamburg mimoriadne veľký.

Do 2. apríla zomrelo v Hamburgu na koronu podľa údajov RKI 14 osôb, ale podľa Zdravotného úradu Hamburg len 8.

Ak sa v celej EÚ používa metóda RKI, ktorý je vysokouznávanou autoritou v celej Európe, tak ak by podľa tejto metódy bolo v celej EÚ napr. 14 000 korona-mŕtvych, tak by podľa Hamburgu ich bolo v skutočnosti len 8 000.

Má niekto záujem na tom, aby sa udávali podstatne vyššie čísla, ako v skutočnosti sú?