Uhoľné elektrárne by Nemecko už mohlo odstaviť. Zatiaľ tak neurobilo - prečo?

28.11.2017 15:03

Kto cestuje často cez Nemecko, tak pozoruje, že v krajine masívne pribúdajú alternatívne zdroje elektrickej energie. Medzičasom produkuje Nemecko viacej elektrickej energie, ako jej spotrebuje. Preto požaduje čoraz viac nemeckých klimatológov a ekológov, aby Nemecko po tom ako sa rozhodlo odstaviť svoje atómové elektrárne, urobilo to iste aj s uhoľnými elektrárňami.

Zatiaľ to neurobilo len preto, lebo zarába veľké peniaze s exportom elektriny. Tlak na vládu, aby nechala odstaviť tieto elektrárne rastie najmä zo strany aktivistov, ale aj Zelení ich podporujú a preto ostáva dúfať, že sa tak v nie príliš vzdialenej budúcnosti stane.

Inštitút pre energetiku na Univerzite Stuttgart zistil, že emisiou škodlivín zo 67najväčších uhoľných elektrární zomrie v Nemecku predčasne 3400 ľudí. Za iných okolností by žili o 10,7 roka dlhšie