Tzv. anti-rasizmus nie je demokracia, ale je to komunizmus 21.storočia

02.07.2020 23:33

Vyhlásil to známy francúzsky filozof a publicista Alain Finkielkraut, člen Academie Francaise. Je synom poľsko-židovských rodičov, ktorým sa podarilo prežiť hrôzy koncentračného tábora.

Viackrát kritizoval vo verejných diskusiách tzv. migráciu a moslimský antisemitizmu.

Pred niekoľkými dňami sa vyjadril neobyčajne kriticky k tzv. anti-rasizmus hnutiu. To čo povedal sa  v žiadnom prípade nepáčilo mainstreamu a BlackLiveMatter-aktivistom. Vyčíta im, že svojím „kultúrrelativizmom“ ospravedlňujú neospravedlniteľné: Utláčanie žien a nenávisť „nevercov“ v moslimskom milieu.

Nekontrolovanú masovú migráciu do EÚ, ktorú iniciovala nemecká kancelárka, nazval utečeneckou politikou nemeckého zlého svedomia. Jej dôsledok – vznik multikultúrnej spoločnosti v Európe označil ako hlavnú príčinu rastúceho antisemitizmu.

Povedal, že si je istý, že antisemitizmus vo Francúzsku a Európe by bol len okrajovým problémom, keby naša európska spoločnosť nebola proti svojej vôli pretransformovaná  do multikultúrnej spoločnosti.

Finkielkraut si je tiež istý v tom, že bez kancelárkinho „Wir schaffen das!“, ktoré umožnilo príchod poldruha milióna utečencov do Nemecka by nebolo prišlo ani k Brexitu.

Vyhlásil:

„Európanov sa nikto nepýtal, či súhlasia s príchodom toľkých utečencov. Ale európska civilizácia si chce zachovať svoju identitu a aj európske národy to chcú. Preto bolo nezmyslom hlásať – wir schaffen das. Platí totiž – ihr schafft es nicht.

Táto zmes z extrémneho moralizmu a ekonomických záujmov je odpudzujúco-odporná. Nemci sa takto chceli vykúpiť a byť potom pokladaní za bezúhonný vysoko morálny národ. Ale tak to nefunguje – lebo na to doplácajú najmä židia, ktorí sú hlavnými obeťami, keď prichádza do Európy čoraz viac moslimských utečencov.“

Aby sa tento fakt zakryl – tak bolo potrebné, za všetko čo sa židom stane zo strany utečencov, nájsť vhodného vinníka. A to je pravica a pravicoví extrémisti.Ale verejnosť túto lož už dávno odhalila a nedá sa zavádzať!

Za takéto a podobné vyjadrenia sa filozof stal objektom nenávisti islamistov a Ľavice vo Francúzsku. A tí sa ho usilujú podľa nemeckého vzoru onálepkovať ako rasistu, islamofóba a konzervatívneho pravičiara.

Finkielkraut sa ale nedá ničím  zastrašiť a ďalej neohrozene bojuje proti politickému islamu a proti „utečeneckému merkelizmu“.

A novodobý anti-rasizmus je pre neho len maskovaný komunizmus 21. storočia.