Turecký vicepremiér chce zakázať ženám, aby sa smiali

30.07.2014 00:14

Vicepremiér Bülent Arinc sa obáva úpadku mravov tureckých žien a žiada návrat k morálke starých časov. Podľa neho by sa ženy nemali vo verejnosti smiať, mali by menej telefonovať a mali by oveľa viac čítať v koráne. Dožaduje sa ústavného zákazu prejavov radosti a veselosti žien vo verejnosti. Povedal, že ho veľmi ruší, keď sa ženy verejne hlasne smejú a že mravne založené muslimky nemajú právo dávať najavo svoju atraktivitu pred hocikým a hocikde.  

Tŕňom v oku sú vicepremiérovi Arincovi tiež turecké televízne seriály, ktoré robia podľa neho mladých ľudí sex-závislych. Vicepremiér sa sťažuje , že narúšajú mravnosť tureckej mládeže okrem iného aj výstredným oblečením a nemravnými dialógmi. Aj proti tomu odporúča čítať korán.

Reakcia mladých Turkov - samozrejme z veľkých miest a nie z hĺbok Anatólie - nedala na seba dlho čakať. Azda najlepšie ju symbolizuje výzva televíznej redaktorky Banu Güvenovej, ktorá vyzýva ženy k tomu, aby raz do týždňa usporiadali verejné demonštrácie smiechu.

 

Môj komentár: 

 

Každá relígia, ktorá si vyhradzuje právo určovať ľuďom, koľko osobnej slobody si smú dovoliť,  je v skutočnosti len antirelígiou. Už veľký mysliteľ a filozof Nietzsche povedal,  že pokiaľ sa nestane pre človeka najvyššou a najposvätnejšou bytosťou človek, potiaľ budú na svete vojny, nespravodlivosť a vykorisťovanie. Len ak sa raz podarí ľuďom pochopiť túto ideu a ju naplniť, že až potom zavládne na svete najsvätejšia a jediná pravá relígia. Tou však nie je žiadne monoteistické náboženstvo - ani židovstvo, ani kresťanstvo a už najmenej islam. Ani jedno z nich nedokázalo ovplyvniť ľudí ideou, ktorú hlásal Nietzsche a presadiť vytvorenie sveta bez zbraní a bez vojen.