Trestuhodne to neskúmali: Vplyv korona-vakcíny na tehotné ženy a na menštruáciu žien

04.05.2021 23:24

Až teraz priznávajú experti virológovia, čo už dlhšie vedia niektorí gynekológovia, že vplyv očkovacích látok na tehotné ženy a na menštruáciu nie je vôbec preskúmaný! A o to menej sa vie o možnom  egatívnom vplyve týchto vakcín na plod v uteruse – tu pripomeniem tragickú katastrofu s konterganom, ktorý sa ako nový „zázračný“ liek podával tehotným ženám proti bolestiam a rodili sa potom deti s vadnými a znetvorenými končatinami a čakal ich strastiplný smutný život. Celý škandál bol odhalený v rokoch 1961-62.

Niektorí gynekológovia ale vedia už dlhšie, že u niektorých žien po prijatí korona-vakcíny prichádza k výraznej zmene priebehu menštruácie, i k zmene menštruačného cyklu, prípadne i k značnému zosilneniu menštruačných bolestí.

O tieto súvislosti sa ale „svätý a nepoškvrnený“ Bill Gates a jeho experti nestarali vôbec.

K problematike vyššie zmienených žien sa vyjadrila napríklad Amesh Adalja expertka na Johns Hopkins Center for Health Security v Marylande:

„Za súčasného stavu vo výskume korona vakcín je fakticky nemožné rozumieť príčiny, ktoré spôsobujú zmeny v menštruačnom cykle a v priebehu samotnej menštruácie. Napríklad môže byť, že bolesti po očkovaní zosilnia obvyklé menštruačné bolesti u niektorých žien. Taktiež je ťažko vysvetliť extrémne silné krvácania pri menštruácii po prijatí vakcíny."

Jedno z možných vysvetlení, prečo korona vakcíny spôsobujú zmieneným ženám zdravotné problémy, je hypotéza, že prichádza k istej interakcii medzi chémiou vakcín a hormónmi organizmu, a to vyvolá negatívne účinky.

Zatiaľ čo systémoví virológovia a aj mnoho iných lekárov poplatných systému „korektnosti“ sa k tejto problematike vôbec nevyjadrujú, prípadne len veľmi opatrne a „diplomaticky“, tak to urobilo východné N emecko, kde je všeobecne neporovnateľne viac odvahy vzoprieť sa systému, ako je to na Západe.

Zamestnanecký zväz durínskych gynekológov sa jasne vyslovil proti korona očkovaniu tehotných žien.

Jeho prezident Martin Hesse povedal pre televíziu MDR THÜRINGEN:

„Pokiaľ nie sú k dispozícii spoľahlivé expertízy, tak sme proti korona očkovaniu tehotných žien.“

Klobúk dole pred durínskymi gynekológmi, lebo v Nemecku, kde v súčasnosti systémové  médiá každodenne doslova neustále chrlia propagandu očkovania pre každého, je na také vyhlásenie potrebná odvaha.