Toto sú najznečistenejšie rieky na svete

28.08.2014 12:44

 

Čoraz viac riek na svete sa nachádza pred kolapsom. Na príčine je rastúce mnžstvo priemyselných nečistôt a toxických látok, ktoré sa bezohľadne odvádzajú do riek a k tomu aj rôzne umelé hnojivá, ktoré sa do nich dostávajú prirodzeným spôsobom z polí. 

Popri Níle patri medzi najnečistejšie rieky Mekong, Ganges, Saluen a Indus. Absolútny primus v tomto zozname je však čínska rieka Jangtse, ktorú aj domáci čínski odborníci označujú za rakovinotvornú. Ich prognóza znie, že ak sa stav tejto rieky nezlepší, tak v najbližších rokoch nastane jej kolaps, čo bude mať nedohľadné katastrofické následky na veľkomestá pri jej brehoch.

Mimochodom medzi 10 najznečistenejších riek na svete patrí aj Dunaj - je na šiestom mieste. 78 percent jeho toku je v dôsledku negatívnych zásahov človeka fakticky nezvratne znehodnotených, predovšetkým prívodom umelých hnojív a hnojovice.

Potešiteľné je na druhej strane zlepšenie kvality vody v rieke Labe a Rýne, ktorý pred niekoľkými desaťročiami patril medzi najzamorenejše rieky na svete.