Toto ste určite nevedeli: Už v skorom stredoveku existovala idea o veľkom tresku - biskup Robert Grosseteste

12.07.2014 18:10

Už v 13. storočí napísal anglický biskup Robert Grosseteste (1170 - 1253), ktorý sa zaoberal aj s astronómoiu, že kozmos vznikol ako dôsledok veľkej explózie. Jeho teória sa zakladala na myšlienke, že pred dávnym časom prišlo k obrovskému výbuchu svetla a po tejto udalosti sa začala vytvárať hmota. Grosseteste pochádzal z chudobných anglo-normanských pomerov. Študoval v Paríži teológiu a okolo roku 2014 sa stal prvým kancelárom univerzity Oxford. V roku 1235 sa stal biskupom v Lincolne.

Ako prívrženec reformného kurzu sa ocitol v konfrontácii s pápežom Inocentom IV. V roku 1250 mu odovzdal protestný spis, kde kritizoval pápežský nepotizmus.  

Jeho poznanie bolo veľmi všestranné a už v tom čase, keď v Európe boli vedomosti starogréckych učencov neznáme, tak sa zaoberal aristotelovskou logikou a astronómoiu  Aristarcha. Fascinovala ho tiež optika a zachovali sa aj niekoľké jeho nákresy, ktoré znázorňujú lom svetla vo vode. Bol aj poétom a svoje básne písal vo francúzštine. Okrem teológie, vyštudoval aj filozofiu a napísal traktáty o slobodnej vôli, o podstate pravdy, či o nespravodlivosti a o potrebe priateľstva. V oblasti prírodných vied sa zaoberal s fenoménom morského prílivu a odlivu. Fascinovala ho aj geometria  a študoval jej základy podľa Euklida. 

Britskí vedci spracovali jeho kozmologické úvahy vo forme matematických vzorcov a simulovali v počítači Big Bang model podľa jeho predstáv. Zvlášť v jednom bode sa jeho teória veľmi približuje moderným kozmologickým modelom: 

Ak sa počiatočné podmienky vznikajúceho kozmu len celkom nepatrne zmenia, tak vznikne celkom iný kozmos, ako by sa dalo očakávať.

Túto neobyčajnú osobnosť ranného stredoveku možno pokladať za zakladateľa vedeckého myslenia v Európe.