To v Nemecku ešte nebolo: Bavorská justícia chce vziať do vynucovacej väzby šéfa bavorskej vlády

27.08.2018 22:40

Pôjde ministerský predseda Markus Söder, prípadne jeho minister pre životné prostredie, do väzenia? Bavorská justícia skúma po tieto dni, či môže vydať zatýkací rozkaz na vzatie do väzby Markusa Södera alebo jeho ministra Marcela Hubera.

Najvyšší správny súd požiadal Bavorské ministerstvo vnútra o vydanie takého zatýkacieho rozkazu. Ide o to, že bavorská vláda dlhodobo ignoruje požiadavku, aby v Mníchove boli presadené oveľa prísnejšie opatrenia na zlepšenie extrémne nezdravého ovzdušia v meste.

Mníchov je mestom, ktorého ovzdušie je s odstupom najhoršie zo všetkých nemeckých miest, čo je predovšetkým spôsobené obrovským množstvom dízelových výfukových plynov.

Po Mníchove nasleduje s veľkým odstupom Stuttgart a tretí je Kolín nad Rýnom. Bavorská vláda bola za to v minulých rokoch už potrestaná vysokými finančnými pokutami. Napriek tomu neprišla žiadna náprava. Bavorská vláda na požiadanie Najvyššieho správneho súdu nechcela zaviesť ani len zákazy používania aut v istých časových intervaloch na uliciach mesta, na ktorých je najviac prekročená povolená hranica obsahu škodlivín v ovzduší.

Keď ani po opakovanej výzve neprišla náprava, tak napokon trpezlivosť správneho súdu sa skončila a písomne požiadal bavorského ministra justície o vydanie zatýkacieho rozkazu.

Ak bavorská justícia nebude chcieť žiadosti vyhovieť, tak súd požiada o podporu v tejto veci Európsky súdny dvor.

Predpísaná hraničná hodnota zaťaženia ovzdušia je 40 mikrogramov NO2 v kubickom metre. Všetko nad touto hranicou škodí zdraviu. V Mníchove je však obsah škodlivín enormne vysoký, až 78 mikrogramov NO2 v kubickom metre. To je mimoriadne škodlivé pre zdravie obyvateľov.

Söder to dobre vie, ale nepodniká nič proti tomu – aj to je jeden z dôvodov, prečo preferencie CSU padajú. A výrazne práve v Mníchove.