To astronómia ešte nemala: Planéta, ktorá obieha tri slnká

18.06.2022 23:39

Planéty obiehajúce jedno slnko sú pravidlom a či normou. Také planéty, ktoré krúžia okolo dvoch sĺnk, sú zriedkavosťou, ale planéta, ktorá sa pohybuje okolo troch sĺnk ešte nebola objavená. 

Teraz po prvý raz v histórii astronómie objavili experti veľmi významné indície poukazujúce na to, že taká exoplanéta, ktorá obieha tri slnká by mohla existovať vo vzdialenosti 1300 svetelných rokov v sústave GW Orionis.

Táto slnečná sústava bola astrofyzikom známa už dávnejšie a nepozostáva len z troch sĺnk, ale aj z troch  obrovských protoplanetárnych kotúčov. Ide tu o veľké zhluky mikročastíc prachu a plynov, z ktorých sa v priebehu dlhého času vytvárajú planéty.

Neobyčajne   pozoruhodné je okrem iného to, že sa tieto protoplanetárne kotúče v GW Orionis nenachádzajú v tej istej rovine, ale vonkajšie dva sú voči vnútornému naklonené o 38 stupňov.

V tejto súvislosti obrátil svoju vedeckú pozornosť tím expertov pod vedením Jeremyho Smallwooda z University of Nevada na medzeru medzi vnútorným a dvoma vonkajšími kotúčmi. Na základe svojich pozorovaní a analýz prišiel tím k názoru, že to musela byť planéta s približnou veľkostou Jupitera, ktorá vytvorila tú medzeru, a to tým, že pri svojich obehoch v sústave svojou gravitačnou silou „nasávala“ pôvodne tam prítomnú hmotu.

Vek takej planéty odhadli vecdci na približne milión rokov. Táto predpokladaná planéta sa ale musí pohybovať vo veľmi veľkej vzdialenosti voči centru svojej slnečnej sústavy. Bola by od neho vzdialená dvakrát tak ďaleko ako je vzdialený od Slnka Pluto.