Tajné služby v USA

15.07.2014 11:08

V USA existuje oficiálne 17 rôznych tajných služieb, ktoré sú buď samostatnými organizáciami, alebo sú súčasťou niektorého amerického ministerstva, prípadne štátneho úradu.

Nasledovných šesť je najdôležitejších.

 

a, CIA - Central Intelligence Agency je zahraničná tajná spravodajská služba. Dodáva tajné informácie americkej vláde, napríklad také, ktoré potrebuje pri boji proti medzinárodnému terorizmu. 

 

b, NSA - National Security Agency - úrad, ktorý zachytáva a vyhodnocuje elektronické dáta z celého sveta a ktorý špiónuje vo všetkých krajinách

 

c, NRO - National Reconnaissance Office - je národným úradom, ktorý je niečo také, ako oko a ucho USA v kozme - teda úrad pre špionáž v kozme.

 

d, FBI - Federal Bureau of Investigation - americký úrad pre vyšetrovanie závažných a mimoriadnych kriminálnych činov. Má na starosti aj špionáž vo vlastnej krajine. Je príslušný tiež pre boj s terorizmom v USA i pre odhalovanie  špiónov cudzích štátov v USA a podlieha ministerstvu spravodlivosti.

 

e, NGA - National Geospatial Agency - národná agentúra pre geografickú špionáž. Zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o Zemi a o rôznych územiach, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť USA a pre vojenské operácie a pre pripravované vojny Washingtonu. 

 

f, DIA - Defense Intelligence Agency. Koordinuje a kontroluje tajné spravodajské služby americkej armády.