Szijjártó vo Viedni: Migračný pakt OSN je nebepečenstvom pre ľudstvo

15.02.2020 23:24

Maďarsko je jedným z mála EÚ štátov, ktoré sa nepodriadilo rozkazu kancelárky a OSN  k neohraničenej podpore migrácie. Pred niekoľkými dňami sa vo Viedni konala medzinárodná konferencia na tému Spoločný boj proti terorizmu.

Vystúpil na nej aj maďarský minister zahraničia a predniesol zničujúcu kritiku na OSN i na kancelárku Merkel.

Merkel sa pokúša prostredníctvom istých ľudí v EÚ parlamente, ktorých si tam „dosadila“, vyvíjať tlak na Maďarsko, aby plne akceptovalo pakt OSN, ktorý nesie predovšetkým aj jej rukopis. Maďarská vláda sa však takému tlaku, ktorý má všetky prvky diktátu, nikdy nepodvolí.

To maďarský minister počas svojej reči niekoľkokrát zdôraznil.

Szijjártó:

„Neustále podporovanie migrácie fakticky v celom svete predstavuje vážne ohrozenie celého ľudstva.

Pakt OSN vyvoláva v migrantoch klamné ilúzie a priamo ich podnecuje k tomu, aby opustili svoju krajinu a vydali sa do neznámych krajín mimoriadne nebezpečnou cestou, na ktorej s istotou nespočetne veľa z nich stratí svoj život.

Táto nezodpovedná migrácia je podporovaná politicky i finančne. Pričom ohrozuje stabilitu a vnútorný mier tranzitných regiónov i cieľovych krajín.“

Minister vyčítal OSN aj to, že obrovské finančné prostriedky, ktorými podporuje migráciu, by radšej mala dať na boj proti nebezpečne sa rozmáhajúcemu medzinarodnému terorizmu.

Nemecké médiá sa nezmienili ani jediným slovom o Szijjártóvej reči.