Svetová Rada pre globálne klíma poukazuje na vážné nebezpečia, ktoré ľudstvu hrozia

03.04.2014 00:18

V poradí je to už piata obsiahla správa o svetovom klíma, ktorú pred nedávnom vydala Rada. Hovorí sa v nej o veľkých nebezpečiach - ako vojny, extrémne výkyvy počasia, hladové katastrófy - ktoré svetu hrozia, ak nepodnikne úrychlene správne opatrenia. 

Podľa správy spôsobilo oteplovanie atmosféry nasledovné:

Už niekoľko desaťročí sa ukazujú následky na všetkých kontinetoch a vo všetkých moriach a oceánoch.

Takmer všade na svete sa roztápajú ľadovce.

Vegetačné periódy mnohých rastlín sa zmenili.

Veľa druhov zvierat a rastlinných druhov v moriach, v sladkovodných jazerách i na pevnine stratili svoj pôvodný životný priestor.

Obilné žatvy sú čoraz viac ohrozované veľkými suchami, a to práve tam, kde žijú najúbohejšie vrstvy obyvateľstva. Faktory, ktoré vedú k zvýšeniu chudoby a hladu vo svete, sa zosilňujú.

Zmena klimatických pomerov ovplyvňuje negatívne aj zásoby pitnej vody. Sú obavy, že v budúcnosti ľudstvu hrozia vojny o pitnú vodu.

Posledná časť tejto piatej obsiahlej správy bude predstavená 13. apríla v Berlíne a bude v nej hovorené o možnostiach, ktoré ak sa budú rýchlo a dynamicky realizovať, tak sa ďalšie oteplovanie atmosféry môže pribrzdiť. 

 

Môj komentár:   

 

K správe sa vyjadril aj americký minister zahraničia, John Kerry. Upozorňoval na to, že ak ľudstvo nebude rozhodne a rýchlo konať, tak že je vo veľkom ohrození celý náš doterajší spôsob života. Povedal, že mnohí sú toho názoru, že boj proti zhoršovaniu klimatických pomerov je drahý, ale že ak nič neurobíme, tak to bude ešte oveľa drahšie. V tejto súvislosti je ťažko si predstaviť väčšie pokrytectvo, ako sú takéto vyjadrenia práve od Kerryho. Veď, ak by to, čo povedal, myslel naozaj seriózne, tak by to musel adresovať predovšetkým priamo na USA. Táto krajina je spolu s Čínou najväčším hriešnikom, ktorý ja najviac zodpovedný za hroziacu klimatickú katastrófu. Mal by sa zasadiť za to, aby jeho krajina podstatne znížila obrovský rozpočet, ktorý má pre svoju militaristickú rozpínavosť a hegemonistické snahy. 

Čo však robí John Kerry namiesto toho? Žiada a podporuje to, aby vojenská mašinéria USA dostávala zo štátneho rozpočtu každý rok viac a viac miliárd dolárov. Preto kritické reči, ktorými chce burcovať za zlepšovanie klimatických pomerov, nie sú ničim iným, len klamstvami a prázdnym krasorečnením.