Svetová premiéra: V Nemecku bol 17. septembra daný do prevádzky prvý vodíkový vlak

01.10.2018 20:26

Prvý vodíkový vlak na svete, skonštruovaný a postavený v Nemecku, s názvom Coradia iLint, začal svoju pravidelnú premávku v Dolnom Sasku. Zatiaľ bol nasadený na trati Cuxhaven – Bremerhaven. Prví cestujúci boli s priebehom cesty nadmieru spokojní. Vlak dosahuje maximálnu rýchlosť 140 km/hod a je najekologickejším vlakom na svete. Emisia jeho škodlivín sa rovná  podľa výrobcu nule a preto vôbec nebude zaťažovať životné prostredie.

Ďalšou veľkou prednosťou tohto typu vlakov je to, že premávajú takmer bezhlučne. Jednorázovo naplnená vodíková nádrž pohonnej elektrickej jednotky umožní Coradii iLintu prejsť vzdialenosť až 1000 kilometrov.

Do roku 2021 dostanú nemecké železnice ďalších 14 vlakov na vodík. Vlak vyvíjali a konštruovali len dva roky inžinieri a projektanti firmy Alstom-Werk Salzgitter. Je prvým vlakom, ktorý získava energiu z takzvaného palivového článku. Na streche pohonnej jednotky je umiestnená nádrž s vodíkom a palivové články. Tie premieňajú vodík priamo na elektrickú energiu.

Vodík, ktorý je potrebný na prevádzkovanie tohto nového typu vlakov, sa bude získavať z chemických fabrík a zariadení, v ktorých vzniká ako odpadový produkt pri výrobných procesoch, kde vznikajú iné cieľové  produkty.

Takže v podstate možno povedať, že nový vlak bude prevádzkovaný „zadarmo“, lebo takto vyprodukovaný „odpadový“ vodík bol dosiaľ jednoducho ako nepotrebný v dodatočnom spaľovacom procese eliminovaný a odstránený.

Vlak pôjde už čoskoro do sériovej výroby, lebo len v Nemecku je už mnoho objednávok na jeho dodávku.

Prvá generácia vodíkových vlakov bude dosahovať maximálnu rýchlosť 140 km za hodinu. Už je ale naplánovana aj druhá generácia, kde sa počíta s maximálnou rýchlosťou až 180 km za hod.

Veľké uplatnenie bude mať vodíkový vlak najmä v oblasti nákladnej železničnej dopravy, ktorá je extrémne hlučná a kde sa tak dosiahne podstatné zníženie hlučnosti.

Automobilový priemysel experimentuje s vodíkovými pohonmi a vyvíja ich  už podstatne dlhšie, ako to robia koncerny vyvíjajúce vodíkové pohony pre železnice. Napriek tomu bol Alstom oveľa úspešnejší a usilovnejší ako výrobcovia aut.

Alstom zabezpečí na všetkých železničných tratiach, kde bude tento vlak premávať, aj potrebné zariadenia s vodíkovými zásobovacími nádržami pre napĺňanie elektrických motorových vozňov vodíkom.