Svetová hospodárska kríza sa ohlasuje čoraz viac: Kolaps hliníkovej produkcie

10.10.2021 23:22

Tento kolaps súvisi samozrejme aj s celosvetovou krízou dodávateľských reťazcov. Tá bola spôsobená predovšetkým vypuknutím globálnej korona-psychózy a celosvetový obchod sa tým nebezpečne narušil, a to ohrozuje veľmi nemeckú ekonomiku, ktorej úspešný export je už oddávna závislý od pravidelných importov prostredníctvom spoľahlivo fungujúcich dodávateľských reťazcov.

A teraz hrozí zastavenie produkcie európskemu hliníkovému priemyslu v dôsledku kolapsu hliníkovej produkcie  ešte pred Vianocami.

Hlavným dôvodom tejto krízy je zastavenie dodávok najdôležitejšieho legovacieho kovu magnézia, dodávaného Čínou, ktorej podiel na magnéziu predávanom  na svetových trhoch činí až 87 percent. 

Pred niekoľkými dňami upozornilo WV Metalle (Hospodárske Združenie Kovy) nemeckú vládu,  že zásoby magnézia v Nemecku i v celej Európe budú vyčerpané koncom novembra 2021. Magnézium je dôležitou legovacou prísadou hliníka.

Berlínu bolo tiež oznámené, že ak sa situácia s magnéziom urýchlene nezlepší, tak v EÚ hrozia masívne výpadky všetkých priemyselných produkcií, ktoré sú závislé od hliníka ako viaceré sektory automobilového, leteckého, elektrobicyklového, stavebného a strojárenského priemyslu.

Ak sa situácia s magnéziom urýchlene nevyrieši, tak v  EÚ týmto odvetviam hrozia katastrofické časy.