Svet nebol ešte nikdy taký zadĺžený ako dnes

06.02.2015 12:47

Firmy, štáty, finančný sektor a občania sú zadĺžení gigantickou sumou vo výške 199 bilión dolárov. Pri vypuknutí finančnej  krízy v roku 2007 to bolo o 57 biliónov menej, teda "len" 142 biliónov dolárov.  Pritom ešte v roku 2000 bol dlh sveta relatívne nízky - činil 87 biliónov dolárov. Je to priam neuveriteľné, že len za ostatných 14 rokov sa svet zadĺžil neporovnateľne viac, ako za dve storočia predtým. Je to najtragickejší a najsmutnejší rekord našej civilizácie, ktorá sa vychvaľuje priam do neba tým, aká je úžasná a skvelá a pritom je poľutovaniahodne deštruktívna, egoistická a hriešne konzumistická. Bez mihnutia okom ničí svojimi neustálymi vojnami hodnoty vo výške desiatok biliónov dolárov. 

Prognóza expertov je negatívna: Dlhy budú narastať aj naďalej a to takmer u všetkých štátov. Najzadĺženejším štátom je Japonsko. Nasleduje Írsko a Singapúr.

Zadĺženie Japonska má v roku 2019 dosiahnuť až 258 percent jeho hrubeho domáceho produktu. 

Nemecko patrí k tým málo krajinám, ktorých zadĺženie bude klesať a jeho súčasné zadĺženie, ktoré robí 80 percent jeho HDP, klesne do roku 2019 na 68 percent jeho dosiahnutého HDP.