Šváby sú inteligentné a majú dokonca aj individuálnu osobnosť

05.02.2015 11:16

 

U ľudí a u ďalších cicavcov je samozrejmé, že sa vyznačujú osobnosťou. Nečakaným prekvapením však bolo, keď biológovia pred časom objavili, že dokonca aj niektoré sociálne druhy hmyzu sa vyznačujú výraznými aspektami individuality. Najnovšie zistili belgickí biológovia, že aj šváby sa vyznačujú individuálnymi vlastnosťami.

Ľudia švábov neobľubujú a majú pred nimi odpor. Najmä preto, že ak sa raz dostanú niekomu do domu, tak je veľmi problematické sa ich zbaviť. Šváby sú veľmi aktívne najmä v tme a dokážu neuveriteľne rýchlo zmiznúť v škárach a dierach, keď sa zapne svetlo. Uprednostňujú pritom zmiznutie spolu s celou skupinou. Keď majú možnosť ukryť sa v rôznych, rovnako dobrých skrýšach, tak všetky šváby si vyberú tú istú skrýšu. To znamená, že všetky šváby sa v zlomku sekundy nejakým spôsobom navzájom informujú o tom, do ktorej skrýše sa schovajú. V tomto prípade ide o akési kolektívne rozhodnutie.

Či a ako sa takéto rozhodnutie uskutoční, to sa pokúsili zistiť biológovia bruselskej univerzity. V rámci svojho výskumu pozorovali správanie sa viacerých skupín 16 švábov, samčekov, ktorých dali do uzavretej "arény". Všetkým švábom dali RFID-Tag, pomocou ktorého mohli vedci sledovať pohyby a presné pozície každého z nich. Ako potenciálne skrýše boli švábom ponuknuté dve chránené polotmavé zóny. Keď sa vyplo svetlo, tak vedci pozorovali, ako rýchlo sa šváby zhodli na výbere skrýše a ako rýchlo každý z nich v skrýši zmizol.

Ako sa ukázalo, boli pritom medzi nimi jednoznačné individuálne rozdiely. Niektorí šváby patrili vždy k tým, ktorí zmizli najrýchlejšie. Iní zase čakali, až boli viacerí šváby v tej istej skrýši a potom sa vydali za nimi. Toto typické správanie sa jednotlivcov ostalo konštantné počas celého týždňa, keď ich vedci skúmali. Vedcom bolo po tejto skúsenosti jasné, že každý šváb sa vyznačuje charakteristickými individuálnymi vlastnosťami, a to napriek tomu, že všetky pochádzali z toho istého "chovu", to znamená, že všetky vyrastali spoločne za tých istých podmienok. Vedcov prekvapilo, že napriek tomu prejavili rôzne osobnosti.