Supervulkán hrozí zničiť Zem – NASA ale má plán za 3 miliardy eur na záchranu

27.12.2018 23:09

Nebezpečie zničenia Zeme je oveľa väčšie, že sa tak stane explóziou supervulkánu, ako v dôsledku jej kolízie s asteroidom.  V štáte Wyoming pod americkým národným parkom Yellowstone vrie a buble obrovský „kotol“ žeravej magmy (jej komora má dĺžku 60 km, šírku 35 km a hrúbku 10 km), ktorý je najväčším na svete a je pripravený kedykoľvek k explózii.

Treba ale dodať, že nie je jediným potenciálnym supervulkánom, ktorý nás ohrozuje. Je tu napríklad ešte Taupo na Novom Zélande, alebo caldera Flegrejské polia, v blízkosti Neapolu v Taliansku.

V priemere exploduje každých 100 000 rokov niektorý supervulkán. Následky explózie supervulkánu pre svet  by boli katastrofického charakteru. Odhliadnuc od nesmiernych materiálnych škôd, by veľmi rýchlo zavládol dlhodobý svetový hlad a v dôsledku trvalého ochladenia spodných vrstiev atmosféry by zavládla tzv. vulkanická zima. Slnečné lúče by viac neprenikali na zemský povrch (atmosféru by zaplnilo obrovské mračno prachu) a po 74. dňoch by boli spotrebované všetky zásoby potravín. Svet by stratil svoj poriadok a vypuklo by vraždenie a boje o posledné zvyšky zásob. To by znamenalo s najväčšou pravdepodobnsťou zánik našej civilizácie, v každom prípade ale zničenie veľkej jej časti.

Experti z NASA majú nasledovný odkaz pre ľudstvo: „Yellowstone exploduje približne každých 600 000 rokov. Posledná explózia sa odohrala približne pred 600 000 rokmi, a to by si mali uvedomiť všetci.“

Čím viac stúpa teplota vo vnútri vulkánu, tým väčšie množstvo plynov v ňom vzniká. Magma sa roztavuje čoraz viac a pôda nad ňou sa dvíha. Keď teplota vo vnútri prekročí istú hranicu, tak nastane explózia. V prípade Yellowstone by to bola gigntická explózia. Jediná možnosť ako jej zabrániť, je ochladenie vnútra vulkánu, prv ako by k nej malo prísť. K tomu by bolo potrebné obrovské množstvo vody.

NASA má na to vypracovaný plán: Supervulkán navŕtať do hĺbky 10 km a pod veľkým tlakom pumpovať do neho vodu. Tak by jeho teplota pomaly klesala.