Sú víry živé organizmy?

25.09.2016 23:44

To, či sú víry živými organizmami alebo nie, to závisí od toho ako definujeme život. Víry sú v podstate len dlhými reťazcami pozostávajúcimi len z DNA alebo z RNA. Jednoducho vyjadrené, nie sú ničím iným, len genetickým kódom seba samých.

 Biológovia pokladajú za živé organizmy také konglomeráty hmoty, ktoré majú schopnosť reprodukcie, to znamená, že sa rozmnožujú a zároveň majú aj vlastný metabolizmus, teda látkovú výmenu.

Aj víry sa rozmnožujú, nie však prostredníctvom sexuálneho aktu, ale tak, že k tomu potrebujú cudzie "telo", napríklad baktériu, do ktorej vniknú (ju infikujú) a ju použijú na vlastné ciele, tým, že ju preprogramujú tak, aby z vlastného "tela" vytvárala podľa návodu, ktorým je zloženie víru, ktorý ju infikoval, nové víry, s tým istým genetickým kódom, aký ho má vír, ktorý ju infikoval.

Víry nemajú ani žiadny metabolizmus, a tak podľa tejto definície toho, čo je život, víry nie sú živými organiozmami.