Stretol sa náš kozmos v minulosti s iným kozmom?

14.07.2017 22:18

Astrofyzika objavila záhadnú studenú "škvrnu" v našom kozme, ktorá leží na jeho hraniciach. Vedci sú toho názoru, že  pochádza z kolízie nášho vesmíru s iným paralelným kozmom. Vedci analyzovali veľké množstvo údajov, ktoré mali k dispozícii zo satelitov a prišli k záveru, že nejde o žiadny optický klam, ale že táto "škvrna" existuje už okolo 13 miliard rokov.

Britský astronóm Tom Shanks povedal, že ak sa tento názor potvrdí, tak astrofyzika bude mať prvú dôležitú indíciu, ktorá poukazuje na to, že existuje multiverzum. Teória hyptézy existencie multiverza hovorí o tom, že existuje obrovský počet paralelných kozmov a náš je jedným z nich. Že je jednou nepatrnou bublinkou v nekonečnom počte podobných bubliniek, z ktorých multiverzum pozostáva.