Strach z utečencov: Čoraz viac Nemcov navštevuje psychiatrov!

26.04.2018 12:04

Migranti, ktorí prišli masove v posledných rokoch do Európy, nie sú vo veľkej väčšine integrovateľní a kancelárka ignoruje obavy občanov z nich. Situácia s migrantami v Nemecku je čoraz konfliktovejšia a napnutejšia.

Viackrát som o tom v rôznych článkoch písal a kritizoval som utečeneckú politiku nemeckej vlády.

Konečne sa v tomto duchu odvážila informovať ľudí aj „kacelárkina televízia“ – ZDF.

Koncom minulého roku o tom hovoril v diskusnej relácii ZDF známy psychiater CH. P. Dogs a potvrdil to, čo som uviedol ako titulok článku a fakticky doslova potvrdil aj to, čo som uvádzal o utečeneckej problematike v minulosti.

Väčšina azylantov v Nemecku (ale aj inde v EÚ) je neintegrovateľná a nikdy ani nebude!

Účet za svoju pochybnú a vyslovene nezodpovednú azylovú politiku Merkel dostala teraz od voličov a predovšetkým od najsilnejšej opozičnej strany AfD.

Každý, kto ju ešte pred nedávnom za to kritizoval, bol jej spolubojovníkmi označený buď za chorého narušeného človeka alebo za extrémneho pravičiara a rasistu, ktorý narúša demokratické usporiadanie spoločnosti a jej škodí!

Časy sa ale menia a aj postoje mnohých politikov a veľkej časti obyvateľstva voči Merkel sa zmenili. Jej slogan: „Willkommenskultur“ je mŕtvy“.

Psychiater Dogs v ZDF povedal:

„Migranti so svojím šialeným potenciálom násilia predstavujú načasovanú bombu, ktorá je vždy niekde medzi nami.“

Tiež povedal, že naše hrdinské prehlasovanie po každom krvavom islamistickom atentáte, že nemáme strach a že si náš spôsob života nedáme vziať (ten je už dávno minulosťou – politický islam ho rozbil) bolo len opakovaním toho, čo nám „predspievali“ politici typu Merkel. V skutočnosti, ale má strach každý.

Touto nanútenou „uspávankou“ nás politici chceli len uchlácholiť a oklamať. Naše obavy a strachy ale nebrali vážne.

Politici nechodia na stanice, necestujú vlakmi a autobusmi ani metrom a nechodia sa prechádzať, či behávať do verejných parkov, kde hrozí vždy potenciálne nebezpečie teroru a znásilnenia ženám.  A ani nežijú dom pri dome s utečencami, ako my bežní občania. Preto politici ako Merkel nemajú a nepoznajú tieto strachy.

Merkel sa dlho dávala ako bohyňa istoty a bezpečnosti a tým klamala a len upokojovala ľudí, ale nič neriešila. Dlho sa jej to darilo a mnohí Nemci sa dali ľahko klamať. Teraz to končne prasklo a aj AfD ľuďom ukázala, že v otázke správnej utečeneckej politiky je kancelárka, ale aj takmer všetci Zelení politici, totálne inkompetentná.

Ten, kto v minulosti povedal, že sa treba zamyslieť nad tým, či nie nutná zmena individuálneho azylového práva, lebo to takto ďalej nejde, bol ihneď patologizovaný vedúcimi politikmi okolo Merkel a stigmatizovaný ako pravicový extrémista.

Dogs povedal, že takí ľudia nie sú ani vpravo ani vľavo, ale jednoducho majú strach a sú zneistení obrovským počtom utečencov v Nemecku. Predstavte si, že by v SR bolo v počte na milión domácich toľko utečencov ako v Nemecku. Oficiálne je v Nemecku 1,5 milión utečencov (samozrejme, že ich je oveľa viac) a Nemcov okolo 80 miliónov. To je ako keby v SR bolo asi 120 000 utečencov. Čo si myslíte, ako by reagovali naši ľudia potom?

Dr. Dogs prezradil aj toto:

„Ku mne prichádza mnoho ľudí k ošetreniu v dôsledku neistoty a strachu z utečencov a trpia preto na ťažké poruchy a boja sa vychádzať na ulicu, lebo sa všade cítia ohrození.

A cítia sa politikmi ako Merkel úplne zradení.“

O tomto kancelárka neprerečie ani jediné slovko, hoci to musí dobre vedieť. A v Nemecku je veľa psychiatrov, veľa „Dogsov“, ktorí robia to isté čo Dogs a snažia sa takým ľuďom pomáhať, čo neraz nie je možné, lebo nejeden z nich sa premenil už len na „chodiaci strach“!!!

Aj v SR je niekoľko dôležitých hlupákov a niekoľko naivných hlupáčikov, ktorí  ľudí majúcich kritické pohľady na utečencov označia hneď za xenofóbov, pričom títo hlupáci nikdy nežili uprostred utečencov a nemajú s nimi žiadne skúsenosti.

Ja sám som zažil niekoľko kritických situácii s utečencami, kde som sa cítil ohrozený.

A Dogs v ZDF otvorene povedal aj nasledovné:

„Migranti nechápu naše hodnoty a naše pohľady na svet – sú neintegrovateľní. Okrem toho je masová migrácia do Nemecka veľmi pochybná, lebo k nám prišlo množstvo mladých mužov so šialeným potenciálom kriminálneho násilia. Psychológia vychádza z toho, že osobnosť človeka sa plne vytvorí najneskôr do 20. roku, ale často je už vo veku 12 až 15 rokov vytvorená a uzavretá“.

Charakter, temperament, hodnoty a vlastnosti sa potom už spravidla nemenia. Preto títo ľudia z iného sveta už nikdy viac neprijímu naše hodnoty a našu kultúru. Preto sú aj naše integračné školenia a kurzy len absurdnou naivitou. Nemôžeš ich nijako integrovať. Môžeš ich naučiť našu reč, ale nie našu kultúru a už vôbec nie naučiť ich plne rešpektovať našu kresťanskú civilizáciu a našu religiozitu. A nikdy ich nenaučíš rešpektu voči naším ženám a ani to, že o svojej sexualite rozhodujú slobodne sami.

Prišli k nám ľudia, ktorí vyrastali a žili v krvavých vojnách. Mnohí z nich sami bojovali a zabíjali bez milosti iných, neraz aj vlastných, ktorí bojovať nechceli. Tu nemôžeš nič viac zmeniť v ich hlavách.

Presne to je problém a za ten z veľkej časti sú zodpovední politici ako Merkel.

Ale veľkú časť viny nesie Západ a predovšetkým USA, lebo ten týchto ľudí štval, uštval a vojnami ničil v ich krajinách a ich potenciál násila voči nám len stupňoval.

Všetko sa malo riešiť s utečencami úplne inakšie a predovšetkým predvídavo – dávno predtým ako vyrazili k nám „dobíjať Európu“ a mstiť sa na nás.