Stráca magnet časom svoju magnetickú silu? Áno, ale len v takom prípade…..

11.09.2018 21:25

Prv ako na to odpoviem, uvediem to, že fenomén magnetizmu a jeho fyzikálne vysvetlenie je veľmi komplikovanou záležitosťou a nie je možné ho vysvetliť klasickou mechanickou fyzikou, ale len pomocou kvantovej teórie.

Oveľa jednoduchšie je vysvetliť fenomenológiu elektricity a elektrických polí, aj keď dodnes nevieme precízne povedať, prečo elektrón (najmenšie elektrické množstvo) nesie veľkosťou presne taký istý elektrický náboj, ako ho nesie aj protón, hoci tento má oveľa väčšiu hmotnosť ako elektrón. Ich náboje sa odlišujú len v polarite.

Pomer hmotnosti protónu a elektrónu je približne  1800:1 a je kozmickou konštantou, to znamená, že je konštantný približne už 7 miliard rokov.

Teraz si odpovieme na otázku, či magnet postupne stráca svoj magnetizmus. Nie, nestráca ho nikdy, ale len za predpokladu, že nie je dlhšie vystavený ani jednému z troch vplyvov:

a, oxidácii

b, vysokým teplotám 

c, vonkajším silným magnetickým poliam 

Pred nejakým časom som objavil v mojej pivnici magnet, s ktorým som voľakedy robil rôzne pokusy. Ležal tam zabudnutý dobrých 25 rokov. Pozostáva z kovu neodym. Bol len trochu zhrdzavený na povrchu, ale svoj magnetizmus si plne podržal.

Prirodzené magnety sú v prírode mimoriadne zriedkavé. Preto sa magnety vyrábajú priemyselne. Možno ich zhotoviť ale len zo železa, kobaltu a niklu, a to tak, že ich necháme istý čas vystavené pôsobeniu silného magnetického poľa.