Štáty OSN sa dohodli na texte migračnej zmluve, ale USA ju ignorujú

26.07.2018 23:13

Migrácia je nielen poltickou témou číslo jedna, ale ovláda aj mysle všetkých ľudí v Európe a napĺňa ich veľkými obavami. OSN už stanovila prísne normy, predpisy a pravidlá ako sa bude v budúcnosti – to znamená už za niekoľko mesiacov – zaobchádzať s migrantami.

Po prvý krát v dejinách OSN sa zhodli všetky členské štáty a súhlasili s klauzulami migračnej zmluvy. Len jeden štát, a to USA odmietol akceptovať migračnú zmluvu, ktorej text odsúhlasilo OSN v piatok 13. júla v New Yorku.

V dokumente sa okrem iného uvádza:

Žiadna krajina na svete nie je schopná sama riešiť problematiku migrácie, ale ani sama nedokáže pozitívne využiť všetky obrovské možnosti, ktoré jej fenomén migrácie ponúka.

Vláda Donalda Trump ale „nesadla na lep“ OSN a bude naďalej robiť vlastnú migračnú politiku.

Globálna migračná zmluva OSN zmení starý svet, na ktorý sme boli zvyknutí, na svet nový a budú ho ovládať úplne nové sociálne a spoločenské parametre, ktoré sa mnohým Európanom vôbec nebudú páčiť.