Spodná voda - hasíme ňou smäd a slúži aj k hygiene nášho tela

22.01.2015 00:05

 

Spodná voda je voda v zemi, ktorá sa do nej dostáva dážďom a presakuje tam čiastočne aj z jazier a riek. Veda, ktorá sa zaoberá jej problematikou sa volá hydrogeológia. Veľká časť z nej sa vracia späť do oceánov a morí, a tak sa uzatvára kolobeh vody v prírode. Spodná voda v zemi môže byť extrémne stará - aj niekoľko miliónov rokov -  ale môže byť stará aj len jeden rok. Extrémne stará spodná voda je uložená v priestoroch pod veľmi hrubými vrstvami zeme.

Spodná voda je najrozšírenejšou a najpoužívanejšou surovinou na svete. Predovšetkým v horúcich suchých oblastiach našej planéty má priam neoceniteľnú hodnotu, lebo je tam jediným spoľahlivým zdrojom vlahy. 

Ročná spotreba spodnej vody na svete sa odhaduje na 1 000 kubických kilometrov. Globálne vytváranie spodnej vody do roka sa odhaduje na 12 700 kubických kilometrov. V mnohých krajinách sa pitná voda získava z veľkej časti zo spodnej vody. V Nemecku sa tak získava až 74 percent pitnej vody. V krajinách ako Dánsku, Rakúsku a Litve je spodná voda takmer výlučne jediným zdrojom verejného zásobovania vodou.

Okolo 1, 5 miliard ľudí na Zemi sú zásobovaní spodnou vodou. Význam spodnej vody ako základu spoľahlivého zásobovania obyvateľstva pitnou vodou bude v budúcnosti mimoriadne narastať, čo súvisí najmä s rýchlym narastaním počtu ľudí na našej planéte.

Ešte dodám, že spodná voda je životným priestorom pre viac ako 2 000 druhov živočíchov na celom svete. V Nemecku žije v spodnej vode okolo 5 00 druhov živočíchov - najmä slimáky, červy a raky.