Splynutie dvoch duší - baseň zo zbierky Perly pre ducha

02.02.2016 22:48

Splynutie dvoch duší

 

Chcem do tvojej duše preniknúť

a celé jej hĺbky precítiť.

 

Chcem si ťa len ceniť

a nikdy ťa v ničom nepodceniť,

 

Chcem ťa vždy brať vážne 

a nikdy ťa neznevažovať,

 

Chcem k tebe chodievať,

ale ťa k ničomu nenútiť.

 

Chcem ti dávať dary,

ale nič za to neočakávať.

 

Chcem ti hovoriť o pocitoch,

ale ťa preto k ničomu nezaväzovať.

 

Chcem ti rozprávať o vznešených pravdách, 

ale nikdy ťa pritom nepoučovať. 

 

Chcem tu byť v každej chvíli pre teba,

ale prídem vždy, len keď si to zaželáš.

 

Chcem ti vždy ukazovať správnu cestu,

ale len vtedy, keď ju budeš hľadať.

 

Chcem sa z teba neustále tešiť,

ale vždy z takej, akou si.

 

Chcem ti ukázať pravú slobodu,

ale nájsť pre seba ju musíš len sama.

 

Ak potom niekedy vyriekneš:

 

Drahý, len ty si v mojej duši,

tak zviem, že sen o láske

sa mi navždy splnil.

 

I to viem, že v duši si mi bola

už od vekov, 

davno prv, než som ťa postretol.