SPD v katastrofickom úpadku. Nik z tria jej dočasných „vládcov“ sa nechce stať predsedom. Merkel luhá!

04.06.2019 23:10

Je to zbabelosť a rezignácia z jej súčasne prebiehajúceho rozkladu. Strana je v totálnom úpadku. V tejto SPD by určite nechceli byť ani Willy Brandt ani Helmut Schmidt. 

Po tom ako sa Andrea Nahles vzdala funkcie predsedníčky SPD a oznámila, že sa z politiky stiahne úplne, tak bude SPD  prechodne viesť trojzáprah pozostávajúci z dvoch žien a jedného muža: Malu Dreyer, Manuela Schwesig a Thorsten Schäfer-Gümbel. Na čele SPD budú dovtedy, kým nebude zvolený nový predseda.

Malu Dreyer oznámila na tlačovej konferencii, že nikto z tria nebude kandidovať na funkciu predsedu SPD.

Schwesig a Dreyer to odôvodnili tým, že sú šéfkami vlád vo svojich spolkových krajinách a chcú v tejto funkcii zotrvať naďalej. Dreyer v Porýni-Falcku a Schwesig v Meklenbursku-Predpomoransku. Schäfer-Gümbel končí s politikou a stane sa riaditeľom GIZ – Spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu.

Pravda je však taká, že SPD je v takom dezolátnom stave, že ani jeden z nich nemá odvahu riskovať, že by dopadol ako šéf SPD ešte horšie ako Andrea Nahles. 

Tá sa včera oficiálne v SPD centrále v Berlíne rozlúčila s členmi predsedníctva strany a v prítomnosti aj niekoľko desiatok zástupcov tlače odišla so slovami rozlúčky: "Machen Sie's gut". V skutočnosti ale mala povedať: „Machen Sie es besser als ich.“  „Robte to lepšie ako ja.“

Po vojne sa vo funkcii šéfa SPD vystriedalo dosiaľ 15 osobností. Najdlhšie viedol stranu  legendárny Willy Brandt – až 21 rokov. Nahles sa to podarilo len 13 mesiacov.

Merkel komentovala súčasnú situáciu v SPD slovami: „Ich sehe kein Zeichen irgendwelcher Instabilität“ – „Nevidím ani len náznak nejakej  destability.“

Väčšie pokrytectvo a lakonické hlásanie klamstiev občanom v tejto situácii ani nie je možné. Merkel ide len o udržanie vlastnej moci za každú cenu a ničoho sa v tejto situácii nebojí viac ako rozpadu koalície a tým aj straty kancelárstva.

Ak by teraz prišlo k voľbám, tak preferencie strán ukazujú, že najsilnejšou stranou by boli Zelení a kancelárom by sa potom mohol stať ich šéf Robert Habeck.