SPD je už autoritárna strana: Sarrazin bol vylúčený. Potom SPD musí postmortum vyhodiť i H. Schmidta

12.07.2019 22:29

Vo štvrtok Rozhodcovský súd Charlottenburg-Wilmersdorf  vyniesol rozhodnutie o vylúčení dlhoročného člena SPD Thila Sarrazina, niekdajšieho berlínskeho senátora. Sarrazin smie byť z SPD vyhodený.

SPD sa o to pokúšala už dvakrát – bezúspešne. Do tretice jej to vyšlo. SPD takto stráca aj posledné zvyšky svojej „demokratickej masky“ a stáva sa stranou len „jednotnej mienky“, kde iné názory, najmä, ak sú kritické, ako to bolo v prípade Sarrazina, tak sú neželané a môžu sa stať vážnym dôvodom pre vylúčenie zo strany.

Podnet na vylúčenie renomovaného „rebela“ Sarrazina, jedného z najtvrdších kritikov utečeneckej politiky vlády, a tým aj SPD,  dal generálny tajomník strany Lars Klingbeil. Ten vo štvrtok večer oznámil, že Rozhodcovský súd uznal argumenty SPD a povolil vylúčiť Sarrazina zo strany.

Sarrazin okamžite vyhlásil, že sa súdnou cestou odvolá a že ak to bude nevyhnutné, tak pôjde až pred Najvyšší ústavný súd. Rozhodnutie proti nemu považuje za hrubé porušenie práva na vlastný názor.

Dnes je v Nemecku veľmi ľahké obviniť niekoho z rasizmu a práve z toho obvinila SPD Thila Sarrazina.

Pritom Sarrazin len hlásal, že nemecká spoločnosť sa čoraz viac  rozpolťuje a stráca svoju súdržnosť v dôsledku veľkého prílivu moslimských migrantov a azylantov  a že Nemecko sa musí proti tomu brániť

V tomto prípade SPD však  celkom zabudla na to, že niekdajší kancelár Helmut Schmidt, dodnes najväčšia legenda strany, povedal už 5.5.2013 (dva roky pred smrťou) v rozhovore pre Spiegel o.i. nasledovné:

"Ich bin sehr skeptisch, was die Einwanderung aus islamischen Kulturen angeht. Bei den Türken, bei den Leuten aus dem Libanon und den islamischen Staaten insgesamt sehe ich ein Problem. Viele der Zugewanderten lebten in Ghettos, und das Ghetto verstärkt die Binnenkultur.“ – „Som veľmi skeptický, keď ide o migráciu z islamských kultúr. Čo sa týka Turkov, ľudí z Libanonu a ďalších islamských štátov, tak v tom vidím problém. Mnohí z migrantov žili v getách a getá posilňujú len ich upiatosť na vlastnú kultúru.“

Schmidt tým vyjadril to, že islamskú kultúru nie je možné integrovať do kultúry kresťanskej európskej spoločnosti.

 

Tieto slová sú v podstate tie isté, za aké bol Sarrazin vyhlásený za rasistu a vylúčený z SPD. Kedy sa SPD na ne rozpamätá a postmortum vylúči aj Helmuta Schmidta z SPD?

Pritom sa Helmut Schmidt vyjadril takto „protiislamsky“ dva roky predtým, ako sa cez Nemecko prevalila miliónová „záplava“ islamských migrantov. Je viac ako isté, že v roku 2015 by jeho „protiislamský“ postoj bol ešte oveľa výraznejší!