Španielska socialistická vláda chce zatvárať do väzenia odporcov potratov

07.06.2021 23:19

Španielska PSOE-vláda pošliapava čoraz viac pravidlá demokracie a slobodu názorov. V tomto prípade však prekročila červenú líniu, za ktorou už začína diktatúra.

PSOE (Partido Socialista Obrero Espaňol) navrhuje uzákoniť väzenské tresty pre tých, ktorí sú proti potratom a organizujú iniciatívy, ktoré presviedčajú tehotné ženy, ktoré sa z rôznych dôvodov rozhodli pre potrat, aby tak nerobili a ponúkajú im informácie o alternatívach, ktoré im môžu pomôcť riešiť ich situáciu.

Treba tu však zdôrazniť, že pripravovaný návrh zákona nemieri len na takých odporcov potratov, ktorí ženy, ktoré sa rozhodli pre potrat, urážajú, ohrozujú a či dokonca proti nim nasadzujú násilie – nie, tento zákon, ak bude v platnosti, bude stíhať tých, ktorí sú proti potratom na základe svojho humanistického presvedčenia, prípadne religiózneho presvedčenia.

A tak už aj celkom normálna občianska akcia, keď odporcovia potratov rozdávajú na ulici ženám informačné letáčiky, prípadne brožúrky, kde nie je nič iné ako argumenty, ktoré hovoria proti potratom, bude pokladaná za kriminálny čin, za ktorý hrozí väzenie.

Absurditu tohto pripravovaného zákona z dielne vládnucej španielskej strany PSOE veľmi dobre znázorňuje nasledovný fakt:

Španielska organizácia „Dobrovoľníci záchrannej školy Jána Pavla II.“ uviedla, že sa im dosiaľ podarilo zabrániť potratom v 2900 prípadoch. Ak by bol pripravovaný zákon už v platnosti, tak  by týchto 2900 detí bolo už mŕtvych, lebo ich zachraňovanie by bolo trestným činom.

Toto nemožno inakšie nazvať, ako vstupnou bránou do diktatúry. Dovolí to španielsky národ?

Španielsko už raz zažilo jednu brutálnu diktatúru, keď tisícky ľudských životov nemali nijakú hodnotu a boli na príkaz diktátora Franca vyhasené.

Trvala takmer 40 dlhých a strašných rokov a skončila až smrťou Francisca Franca v roku 1975 a Španielsko potom o dva roky neskôr zažilo prvé slobodné voľby.