Smerujú časti spoluvládnucej CSU v Nemecku do hnedého naci-bahna?

08.12.2014 15:33

Andreas Scheuer, generálny sekretár CSU, strany, ktorá je vo vládnej koalícii v Berlíne, pripravuje agendu na blížiaci sa víkend zjazd strany v Norimberku. Na agende sa nachádza aj jeden zvláštny a veľmi sporný bod, o ktorom dnes budú delegáti zjazdu hlasovať, či má ostať na agende alebo nie.

Ide o to, či CSU má podať návrh na zavedenie zákona, podľa ktorého by bolo povinnosťou každého cudzinca, ktorý trvalo žije v Nemecku, aby aj doma, teda vo svojom  súkromí, hovoril vždy len nemeckým jazykom. To má, v zmysle tejto požiadavky, údajne prispieť k zlepšenej a urýchlenej integrácii cudzincov do nemeckého prostredia. 

Doslova stojí v jej texte okrem iného: "Kto chce trvalo žiť v Nemecku, musí byť nútený vo verejnosti a v rodine hovoriť len nemecky,.....Spoločenské spolunažívanie môže fungovať len potom uspokojivo, ak všetci členovia spoločnosti ovládajú dobre jazyk majority tejto spoločnosti....." 

 

Môj komentár:

 

Akokoľvek dopadne hlasovanie o tom, či sa tento bod dostane aj na program sobotňajšieho straníckeho dňa v meste, kde sa  po vojne konali aj známe Norimberské procesy, kde boli súdení nacistickí pohlavári, tak už teraz možno konštatovať nasledovný fakt:

Ide o niečo absolútne absurdné a ukrýva to nebezpečie rastu extrémne nacionalistického myslenia a je to vodou na mlyn rôznym neonacistickým zoskupeniam v Nemecku. Tento návrh svojím spôsobom nápadne pripomína tridsiate roky minulého storočia, keď v Nemecku určovala ideológiu v štáte a náladu v národe, smutne známa fašistická strana NSDAP. Okrem toho nie je predsa možné niečo také kontrolovať. Alebo potom následne, ak by niečo také prešlo nemeckým zákonodarstvom, vydať náväzný zákon, ktorý vyzýva všetkých, ktorí sa dozvedia, že nejaký cudzinec v súkromí nehovorí po nemecky, aby to oznámili na príslušné miesta. To by ale znamenalo, že by to bola zákonná výzva k udavačstvu, a to by sme v Nemecku už boli veľmi nebezpečne v sférach, ktoré charakterizovali aj obdobie vlády nacizmu.

Našťastie sú aj v radoch CSU funkcionári, ktorí takéto nezmyselné šialenstvo jednoznačne odmietajú, ako napríklad vicešéf CSU, Peter Gauweiler.