Slnko je náš život, ale katastrofou pre Zem sa môže stať už v najbližších rokoch

15.10.2018 21:18

Naša hviezda, ktorá je od nás vzdialená 150 miliónov kilometrov nám dáva svetlo i teplo, ale jej obrovská energia nás za istých okolností môže aj veľmi ohroziť – a to dokonca aj katastroficky. A síce vo forme gigantických slnečných búrok. Tie môžu zničiť naše moderné infraštruktúry, ktoré fungujú len s elektrickým prúdom.

Prvá veľká „lavína“ zo Slnka

23. júla 2012 emitovalo Slnko úplne prekvapujúco obrovskú „lavínu“ biliónov elektricky nabitých častíc, letiacich rýchlosťou niekoľko miliónov km za hodinu. Zem mala pritom veľké šťastie, že ju zasiahla len malá časť „lavíny“ týchto častíc.

Dôvodom bolo to, že naša Zem sa na svojej obežnej dráhe posunula ďalej, a tak sa neocitla naplno pod „palbou“ Slnka.

Ak by sa bola „lavína“ vydala na púť zo Slnka len o niekoľko dní skôr, tak by sme ešte dnes odstraňovali a opravovali obrovské škody, ňou spôsobené.

Najbližšia slnečná búrka sa môže stať obrovskou katastrofou

Slnečné búrky boli pokladané  až do júla 2012 len za akési abstraktné niečo, čo nám nemôže spôsobiť nič extrémne nebezpečné. Ležali len v rovine záujmu astrofyzikov, ktorí ich skúmali a analyzovali. Ostatných ľudí sa v podstate nijako netýkali. Oveľa hroznejšie a dramatickejšie boli pre nás zemetrasenia a tornáda. Vedeli sme síce, že búrkou na Slnku vychrlené častice môžu poškodiť satelity, spôsobiť problémy navigačným systémom a prípadne zapríčiniť aj nejaké výpadky elektrických sietí. Ale v podstate sme si z nich ťažkú hlavu nerobili.

Táto slnečná búrka spred šiestich rokov však otriasla nielen vedcami, ale dokonca už aj politikmi. Žiadny iný fenomén kozmického počasia nebol dosiaľ tak perfektne pozorovaný a nevzbudil takú pozornosť aj verejnosti. Odteraz je absolútne isté, že raz dostaneme zo Slnka plný zásah, a to bude pre ľudstvo veľká katastrofa.

Známy astrofyzik Pete Riley prezentoval v roku 2016 na jednom sympóziu v USA svoje výpočty. Podľa neho existuje až 10 percentná pravdepodobnosť – čo je nebezpečne vysoké číslo – že v najbližších desiatich rokoch bude Zem zasiahnutá plnou dávkou masívnej slnečnej búrky.

Potom sa udeje nasledovné:

Intenzívne žiarenie, ktoré nás zasiahne ako prvé, spôsobí rušenie rádiových vĺn a skreslí signály globálnych navigačných systémov, včítane radarových systémov. Príde k výpadku početných letových spojení.

Po žiarení dosiahnu Zem rýchle protóny a elektróny, ako produkt slnečnej búrky. Budú nebezpečenstvom pre astronautov na medzinárodnej kozmickej stanici ISS. Okrem toho tieto častice môžu zničiť elektroniku satelitov a počítače na Zemi vyradiť z prevádzky.

Budú zničené životne dôležité najväčšie transformátory

Najväčšou katastrofou tejto solárnej búrky bude ale to, že častice zo Slnka zničia množstvo veľkých transformátorov a tým príde k celoplošnému výpadku elektrických sietí, so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplynú pre fabriky, nemocnice, banky, úrady, atď. Pokazené transformátory potom musia byť nahradené novými. Niečo také bude trvať veľa mesiacov, dokonca možno aj niekoľko rokov.

Na takú katastrofu ľudstvo nie je pripravené

Problémom v tomto prípade je totiž to, že ide o transformátory, ktoré sú veľké ako rodinný dom a nemožno ich niekde v obchode kúpiť. Tiež nie sú uložené niekde na skladoch. Bude ich potrebné pracne vyrobiť. A zatiaľ budeme bez prúdu. Čo znamená ostať mesiace bez prúdu v početných regiónoch Zeme, to si vie každý dobre predstaviť.

A samozrejme takéto škody nás budú stáť bilióny eur.